Zalety gier językowych

gry zalety

Zalety płynące z wykorzystania gier

Obok niewątpliwego bezpośredniego efektu edukacyjnego płynącego z wykorzystania gier językowych, jakim jest poznawanie konkretnych słówek, form komunikacji, czy zagadnień gramatycznych, granie w gry przynosi wiele dodatkowych korzyści związanych z kształtowaniem umiejętności społecznych, sprawności umysłowych i postaw wewnętrznych.

Te na pozór pozajęzykowe walory są ważnym czynnikiem katalizującym skuteczną naukę oraz realną zdolność wykorzystania zdobytej wiedzy językowej w praktyce. Odniesienie powyższych korzyści uskuteczniających naukę języka jest możliwe dzięki takim atrybutom gier jak:

 • element rywalizacji pomiędzy graczami,
 • wejście w konfrontację z innymi graczami,
 • konieczność współpracy w ramach jednej drużyny,
 • zaangażowanie aktywności, a wyeliminowanie bierności,
 • obecność elementu zaskoczenia i niepewności,
 • konieczność podejmowania ryzyka i szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności,
 • zaangażowanie logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • trening pamięci,
 • trening spostrzegawczości,
 • trening umiejętności menedżerskich (na przykład zarządzanie otrzymanymi kartami, własną drużyną lub administrowanie całą rozgrywką),
 • trening cierpliwości o opanowania,
 • rozbudzanie i kontrolowanie ciekawości.

Należy zauważyć, że wspomniane powyżej zaangażowanie aktywności, czyli mobilizacja do podejmowania działań, obywają się bez udziału destrukcyjnego stresu. W kontekście nauki języka obcego rozładowują one napięcie i lęk towarzyszące podejmowanym próbom konstruowania piewszych samodzielnych wypowiedzi w innym języku.

Strach przed popełnieniem pomyłki będzie mniejszy w kontekście sytuacyjnym zabawy, a nie typowej lekcji.

Również ewentualne uwagi ze strony animatora gry będą miały mniej formalny i stresujący charakter niż poprawianie błędów ucznia przez nauczyciela z pozycji ex cathedra w kontekście tradycyjnej sytuacji lekcyjnej.

Tak duża ilość czynników o charakterze pozajęzykowym sprawia ponadto, że sam proces edukacji językowej odbywa się dalece bardziej mimowolnie niż wtedy, gdy staramy się skoncentrować wyłącznie na nauce języka jako takiej. Co istotne, nie cierpi na tym skuteczność procesu uczenia się, a wręcz przeciwnie, proces ten staje się bardziej naturalny i zbliżony do typowych warunków, w których uczą się języka rodowici użytkownicy.

The great aim of education is not knowledge but action.

Herbert Spencer

To błyskotliwe stwierdzenie sformułowane przez angielskiego filozofa niezwykle trafnie wskazuje na to, co jest kluczem do skutecznej nauki języka, a mianowicie akcja, czyli owo „dzianie się”, które stanowi istotę wszelkiego rodzaju gier i zabaw.

Pragmatyczne zalety korzystania z gier

Z pragmatycznego punktu widzenia korzystanie z gier i zabaw w kontekście zajęć językowych cechuje się:

 • elastycznością w dostosowaniu do konkretnej sytuacji i potrzeb (pod względem czasowym, poziomu trudności);
 • łatwością zastosowania w każdej sytuacji, w wielu kontekstach edukacyjnych, i wielu grupach wiekowych;
 • łatwością użycia ze względu na popularność rekwizytów takich jak karty, kostki, czy plansze oraz prostotę zasad niewymagających skomplikowanych objaśnień (Czarny Piotruś, bingo, kojarzenie par, domino itd.);
 • łatwością samodzielnego przygotowania (na przykład przy pomocy kawałka kartonu, nożyczek, kredek i wyciętych ilustracji).

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com