Gry roleplay do nauki języka

gry teatr

Gry językowe w odgrywanie ról, czyli gry improwizacyjne, drama

Gry i zabawy w formie przedstawienia teatralnego mogą odgrywać żywotną rolę w nauczaniu języka. Ta rodzaj zabawy jest de facto logicznym rozwinięciem innych, prostszych i bardziej spontanicznych form nauki. Forma teatralna wprowadza ucznia w sytuację bliższą rzeczywistej komunikacji, a także ma nieocenione walory ilustracyjne, których często nie posiadają typowo podręcznikowe metody prezentacji treści.

Nawet uczniowie z bardzo ograniczonymi umiejętnościami językowymi i zasobem słów są w stanie komunikować się, opowiedzieć historię i przekazywać swoje uczucia. Poprzez udział w aktywności dramatycznej zyskują pewność siebie, cieszą się zdobywaniem znajomości nowych słów i wyrażeń w rzeczywistym kontekście i uczą wartości pracy zespołowej.

Teatr to dużo więcej niż tylko sama czynność odgrywania roli. Często wiąże się on z pracą nad wszystkimi czterema głównymi umiejętnościami językowymi (czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie) wymaga bowiem strukturalnej i leksykalnej precyzji w takim samym stopniu, jak płynności wypowiedzi oraz poprawnej wymowy. Praca nad formą dramatyczną może ponadto uwzględniać pisemne formy przygotowawcze i powodować wzajemne współoddziaływanie na siebie kilku różnych umiejętności.

Gry improwizacyjne i teatralne po angielsku, niemiecku, hiszpańśku i francusku:

Ilustrowane karty konwersacyjne służące do zabaw językowych polegających na odgrywaniu ról, umożliwiające ćwiczenia konwersacji. Każdej sytuacji komunikacyjnej poświęcone są dwie karty stanowiące parę i przeznaczone do odgrywania scenki przez dwie osoby (z wyjątkiem 3 tematów, którym poświęcone są po 3 karty służące do zabawy w grupach trzyosobowych). W każdym zestawie 75 kart.

drama

Książka ukierunkowana na rozwijanie umiejętności budowania ustnej wypowiedzi oraz dokonywania samooceny tych umiejętności. Składa się z 12 scenek przeznaczonych do odegrania, z których każda bazuje na określonym polu leksykalnym i ma za zadanie nauczyć posługiwania się konkretnymi strukturami gramatycznymi. Każdy rozdział poprzedzony jest streszczeniem scenki oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi jej aranżacji.

drama

Książka wspomagająca naukę budowania płynnej wypowiedzi ustnej w języku angielskim. Składa się ośmiu rozdziałów zawierających scenariusze prostych historii do odegrania. Każdy rozdział składa się z jasnych i zwięzłych objaśnień gramatycznych, słownictwa oraz instrukcji dotyczących przedstawienia danej historii, a także różnego rodzaju ćwiczeń ludycznych (zabawy, prace ręczne i ćwiczenia językowe) oraz tekstu historii w wersji klasycznej i skróconej.

gry scenki zobacz w sklepie

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com