Kalambury językowe

obrazek gry kalambury

Kalambury edukacyjne do nauki języka angielskiego i innych języków obcych

Kalambury to forma gry drużynowej, w której jedna z osób rysuje na tablicy lub pokazuje na migi wylosowany koncept lub hasło, a zadaniem pozostałych członków grupy jest odgadnięcie jego nazwy.

Zależnie od odmiany gry zawodnicy mogą zadawać osobie pokazującej różne pytania, a jedynymi dopuszczalnymi formami odpowiedzi są gesty twierdzące lub przeczące bądź odpowiedzi tak lub nie. Kalambury mogą też przybrać formę stosowaną w popularnych grach w tabu w słowne, w których gracz opowiada o przedmiocie lub koncepcie bez wymieniania pewnych zakazanych odgórnie słów.

Ze względu na swoją popularność ta forma gry towarzyskiej przyjęła się na gruncie edukacyjnym służąc nauce języka angielskiego i innych języków obcych. Uczy formułowania pytań oraz kreatywnego opisywania przedmiotów, wydarzeń i pojęć rozwijając tym samym znajomość słownictwa i umiejętności komunikacyjne.

Różne warianty kalamburów do nauki angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego znajdziemy w poniższych grach:

Praktyczne zastosowania kalamburów:

Kalambury umożliwiające naukę podstawowych 60 czasowników w języku obcym.

karty do gry w bingo: czasowniki

Kalambury służące poznaniu symboli związnaych z historią i kulturą określonego kraju.

karty językowe: kultura

Kalambury uczące nazw oraz charakterystyki popularnych zawodów.

gry planszowe: zawody

Kalambury uczące 100 czasowników oraz ich użycia w różnych trybach i czasach gramatycznych.

karty językowe: czasowniki

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com