Gry zespołowe do nauki języka

gry gramatyczne - obrazek

Nauka języka poprzez gry drużynowe

Gry zespołowe to szczególny rozdzaj nauki przez zabawę. Są one okazją do poznawania i ćwiczenia języka w kontekście relacji społecznych. Zaangażowanie we współpracę w ramach jednej drużyny, konieczność słuchania innych współzawodników i osiągania porozumienia w dążeniu do wspólnego celu rozwija umiejętności interpersonalne zawodników i przesuwa kontekst użycia gry w kierunku realnych sytuacji przybliżając graczy do praktykowania języka w bardziej naturalny sposób.

Gry zespołowe w klasie

Zastosowanie gier zespołowych do nauki angielskiego i innych języków obcych w kontekście szkolnym – o ile w niektórych przypadkach może wymagać od uczniów wyjścia z ławek - przynosi dzieciom i młodzieży ogromne korzyści zarówno z punktu widzenia językowego, jak i rozwojowego. To również sprawdzona forma nauki na zajęciach w plenerze bądź na obozie językowym.

Jako że minimalna zakładana ilość graczy potrzebnych do przeprowadzenia rozgrywki zazwyczaj nie przekracza kilku osób, gry zespołowe sprawdzają się więc nawet w przypadku niewielkich grup uczniów. Znajdą też zastosowanie w domu lub na wakacjach spędzanych w rodzinnym gronie.


Popularne gry zespołowe do nauki języka:

Większość gier ELI obok typowych rozgrywek zakładających rywalizację indywidualnych graczy proponuje warianty zabaw z udziałem drużyn. Oto kilka przykładów:

Gry planszowe z możliwością grania w formie drużynowej

Karty do gier zespołowych ćwiczących budowanie zdań w języku

Gra poświęcona budowaniu zdań na bazie czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gier zespołowych o edukacji ekologicznej

Gra poświęcona ekologii

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gier zespołowych o człowieku i zdrowiu

Gra poświęcona ciału człowieka i zdrowemu trybowi życia

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry karciane z możliwością grania w formie drużynowej

Karty do gier zespołowych: przymiotniki i ich przeciwieństwa

Grupy układają rywalizujące ze sobą opowiadania na bazie wylosowanych przymiotników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Domino zespołowe: okresy warunkowe

Grupy układają zdania z zastosowaniem trybów warunkowych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry zespołowej w układanie historii

Grupy układają historie na bazie wylosowanych obrazków

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry zespołowej w pytania i odpowiedzi

Grupy układają rywalizujące ze sobą dialogi ułożone z otrzymanych pytań i odpowiedzi

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry zespołowej w storytelling na bazie czasowników

Grupy układają rywalizujące ze sobą historie w oparciu o wybrane karty rozłożone na stole

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Rywalizacja drużyn na kalambury

karty do gry zespołowej w kalambury kulturowe

Opisywanie na zasadach gry typu "Tabu" symboli kultury związanych z danym językiem obcym

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

karty do gry zespołowej kalambury w czynności

Odgadywanie demonstrowanych ma migi czynności

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

karty do gry zespołowej kalambury w zawody

Odgadywanie nazw zawodów na podstawie zadawanych przez grupę pytań

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Odgadywanie kart gracza z drużyny przeciwnej

Karty do gry w blefowanie o liczebnikach

Odgadywanie liczebników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry w blefowanie o czynnościach

Odgadywanie prawdziwości opisywanych czynności

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Elementy domina drużynowego: godziny i czas

Odgadywanie prawdziwości godzin

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Zapamiętywanie przez drużyny jak największej ilości wyrazów

Karty do gry drużynowej memory: zawody

Notowanie zapamiętanych kart z nazwami zawodów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry zespołowej w memory: ubrania

Notowanie zapamiętanych nazw ubrań pasujących do otrzymanych wskazówek

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry zespołowej w memory: zwierzęta

Notowanie zapamiętanych nazw zwierząt

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com