Angielski: Gry do nauki słówek

gry do nauki słownictwa - obrazek

Nauka słownictwa

Jako że język składa się ze słów, każda z gier językowych - niezależnie od głównego przeznaczenia edukacyjnego - w mniejszym lub większym stopniu uczy słownictwa. Część gier jest jednak dedykowana wybranym częściom mowy, zakresom i tematom słówek lub konkretnej technice ich uczenia się. Oto przykładowe gry do nauki słówek uporządkowane wedle różnych kryteriów.


Gry uczące części mowy:


Poznawanie wyrazów według funkcji pełnionych przez nie w języku to wygodny sposób na systematyczną i świadomą naukę jezyka obcego. Oto przykłady gier kładących nacisk na poszczególne części mowy i uwrażliwiających na podstawowe zagadnienia wiedzy o języku:

Karty z podstawowym słownictwem

Podstawowe słówka, w tym 56 rzeczowników z pięciu kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty zawierające 100 podstawowych rzeczowników

100 rzeczowników z dziesięciu kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z nazwami i ilustracjami zwierząt

Nazwy 66 zwierząt i ich głównych cech

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z nazwami i ilustracjami artykułów spożywczych

Nazwy 66 artykułów spożywczych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z nazwami i ilustracjami ubrań

Nazwy 66 ubrań i podręcznych przedmiotów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kostki ze słownictwem

Podstawowe słówka, w tym 60 rzeczowników z 12 kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kostki z rzeczownikami do losowania

48 rzeczowników z 6 kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Kary z podstawowymi czasownikami

66 podstawowych czasowników regularnych i nieregularnych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z czasami gramatycznymi i wyrażeniami czasowymi

66 popularnych czasowników regularnych i nieregularnych oraz ich odmiany przez czasy i tryby

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z bezokolicznikami oraz czasami i trybami

100 podstawowych czasowników regularnych i nieregularnych oraz ich odmiany przez czasy i tryby

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z czasownikami

48 czasowników związanych z czynnościami codziennymi oraz ich odmiany przez różne czasy

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty domino z bezokolicznikami i ilustracjami

48 czasowników związanych z czasem wolnym oraz ich odmiany przez różne czasy

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kostki ze słownictwem

Podstawowe słówka, w tym 60 czasowników z 12 kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Pary kart z przymiotnikami przeciwstawnymi

130 popularnych przymiotników w formie 65 par przymiotników o przeciwstawnych znaczeniach

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kostki ze słownictwem

Podstawowe słówka, w tym 30 przymiotników z 6 grup tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Kostki ze słownictwem

Podstawowe słówka, w tym popularne przysłówki i wyrażenia przysłówkowe

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Kostki ze słownictwem

Układanie pytań przy pomocy wylosowanych słówek pytających oraz czasowników i rzeczowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kostki ze słowami pytającymi i słownictwem pomocniczym

Nauka czasowników i zadawanie pytań przy pomocy słówek pytających

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z obiektami i osobami

Zadawanie pytań dotyczących przedmiotów znajdujących się na obrazku

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z pytaniami i odpowiedziami

Dopasowywanie pytań i odpowiedzi

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty z bohaterami i plansza

Wstawianie do zdań przyimków miejsca odpowiadających rysunkowi

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z przedmiotami i plansza

Układanie pytań dotyczących umiejscowienia przedmiotów na rysunku

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty i plansze z liczebnikami

Liczebniki główne i porządkowe w przedziale od 1 do 100 000

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty z wyrażeniami czasowymi

Układanie zdań w różnych czasach z 66 wyrażeniami czasowymi

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty domina z ilustracjami i bezokolicznikami

Stosowanie przysłówków czasu opisujących kolejność wydarzeń

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry uczące słówek tematycznie


Gry do języka obcego mogą uczyć słownictwa z konkretnych tematów i dziedzin elementarnej wiedzy o otaczającym świecie i działalności człowieka.

Plansze z nazwami i ilustracjami części garderoby

Słownictwo i wyrażenia opisujące elementy odzieży i typy strojów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Plansze z ilustracjami i nazwami zwierząt

Nazwy zwierząt gospodarskich i dzikich z różnych części świata oraz słówka opisujące ich cechy anatomiczne i środowisko życia

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Plansze z ilustracjami i opisami artykułów spożywczych

Nazwy popularnych artykułów żywnościowych i ich podział, jednostki ilości (kilo, słoik, kiść, plasterek itd.), posiłki, opowiadanie o nawykach żywieniowych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty z ilustracjami, nazwami i opisami zawodów

Nazwy prac i zawodów z różnych sektorów oraz czasowniki i wyrażenia związane z ich wykonywaniem

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Plansze i karty związane z tematyką życia w mieście

Nazwy sklepów, lokali usługowych, środków transportu i słownictwa związanego z bezpieczeństwem

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Kości domina z codziennymi czynnościami

Słownictwo opisujące typowe czynności wykonywane w ciągu dnia

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty przedstawiające częsci ciała zagadnienia zdrowotne

Części ciała, wizyta u lekarza, opisywanie samopoczucia, popularne dolegliwości i urazy

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty quizowe dotyczące wyrażeń idiomatycznych

Popularne wyrażenia idiomatyczne i frazeologizmy

Angielski | Angielski USA | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

gry gramatyczne - obrazek

Popularne wyrażenia idiomatyczne i frazeologizmy

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Sposoby nauki słownictwa


Gry do nauki leksyki wykorzystują różne techniki zapamiętywania słówek poprzez proste zabawy i popularne gry towarzyskie. Oto typowe, a zarazem bardzo skuteczne metody nauki słownictwa:

Karty z ilustracjami i wyrazami w różnych językach obcych

Kojarzenie wyrazu z obrazkiem: memory i Czarny Piotruś - 60 słówek

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty i plansze z ilustracjami

Kojarzenie wyrazu z obrazkiem: bingo - 100 słówek

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty i plansze z ilustracjami oraz czasownikami

Kojarzenie czasownika z obrazkiem: bingo - 66 czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Bezokoliczniki i ich obrazkowe odpowiedniki

Kojarzenie czasownika z obrazkiem: gra w karty - 100 przydatnych czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z ilustracjami i nazwami zwierząt

Kojarzenie wyrazu z obrazkiem: bingo - 66 nazw zwierząt

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Ilustracje i opisy produktów spożywczych na kartach

Kojarzenie wyrazu z obrazkiem: bingo - 66 nazw artykułów żywnościowych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z ilustracjami i nazwami ubrań

Kojarzenie wyrazu z obrazkiem: bingo - 66 nazw ubrań

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty z podstawowym słownictwem

Dzielenie rzeczowników i czasowników na kategorie i podkategorie: 65 słów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty i plansze z ilustracjami przedmiotów

Dzielenie rzeczowników na kategorie i podkategorie: 100 słów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z czasownikami, osobami i trybami zdań

Dzielenie czasowników na kategorie i podkategorie: 100 słów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Kości z rzeczownikami z różnych kategorii tematycznych

Wyszukiwanie brakujących rzeczowników: 48 słówek

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z rzeczownikami i czasownikami

Wyszukiwanie brakujących rzeczowników lub czasowników: 65 słówek

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Ilustracje i nazwy przedmiotów

Wyszukiwanie brakujących rzeczowników: 100 słówek

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Pary kart z przymiotnikami

Wyszukiwanie brakujących przymiotników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty i plansze z nazwami zwierząt

Wyszukiwanie brakujących nazw zwierząt

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Ilustracje produktów spożywczych i lista zakupów

Wyszukiwanie brakujących nazw artykułów spożywczych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Plansze i karty z nazwami ubrań

Wyszukiwanie brakujących nazw ubrań

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty i plansze z czasownikami

Wyszukiwanie brakujących czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty quizowe

Typowanie niepasującego wyrazu wśród czterech odczytanych z karty

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości ze słownictwem

Typowanie niepasującego wyrazu wśród pięciu odczytanych z kostki

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Plansza i karty z określeniami czasowymi

Układanie zdań z rzeczownikami z wylosowanych kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości z wyrazami

Układanie zdań z wylosowanymi rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kostki z rzeczownikami

Układanie zdań z dwoma wylosowanymi rzeczownikami w określonym czasie

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com