Angielski: Gry do nauki mówienia

gry do nauki mówienia - obrazek

Nauka mówienia

Jednym z kluczowych celów nauki języka jest opanowanie umiejętności sprawnego komunikowania się drogą werbalną, czyli przede wszystkim poprawnego wymawiania wyrazów, łączenia je w zdania, reagowania na napotykane sytuacje, zadawane pytania i wypowiedzi innych, a także opisywania otoczenia i wydarzeń, wyrażania własnych potrzeb, myśli, opinii oraz sprawnego podtrzymywania relacji z otoczeniem. Poniżej znajdują się gry poświęcone różnym aspektom nauki mówienia i komunikacji nastawione na ćwiczenie dialogów, konwersacji, zadawania pytań, udzielania odpowiedzi i prowadzenia narracji.


Gry ćwiczące mówienie

Gry na ćwiczenie wymowy poprzez proste czynności powtarzania słówek i wyrażeń.

Karty z podstawowym słownictwem

Podstawowe słówka, w tym 56 rzeczowników z pięciu kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry uczącej podstawowych rzeczowników

100 rzeczowników z dziesięciu kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Plansze do gry dotyczącej nazw zwierząt

Nazwy 66 zwierząt i ich głównych cech

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Plansze z nazwami artykułów spożywczych

Nazwy 66 artykułów spożywczych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Plansze i karty z nazwami ubrań

Nazwy 66 ubrań i podręcznych przedmiotów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości z nazwami popularnych rzeczowników

48 rzeczowników z 6 kategorii tematycznych

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z podstawowymi przymiotnikami

130 popularnych przymiotników o przeciwstawnych znaczeniach

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z liczebnikami

Liczebniki główne i porządkowe w przedziale od 1 do 100 000

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty ilustrujące popularne czasowniki

100 przydatnych czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Plansze domino przedstawiające czynności codzienne

48 czasowników związanych z czynnościami codziennymi

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty ilustrujące podstawowe czasowniki

66 przydatnych czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry ćwiczące samodzielne budowanie prostych zdań z wylosowanych wyrazów.

Karty z rzeczownikami do użycia w zdaniach

Wstawianie 56 rzeczowników do powtarzanego przez graczy modelu znadania

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

gry gramatyczne - obrazek

Wstawianie 100 rzeczowników do powtarzanego przez graczy modelu znadania

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z czasownikami

Samodzielne wymyślanie zdań z wylosowanymi czasownikami

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości do losowania słownictwa

Samodzielne wymyślanie zdań z wylosowanymi rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami i przysłówkami

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry do nauki konwersacji, prowadzenia rozmów i układania dialogów

Karty do gry zawierające fragmenty dialogów

Ćwiczenie form dialogowych w formie pytań i odpowiedzi ilustrujących sytuacje codzienne

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z pytaniami i odpowiedziami

Odczytywanie z kart pytań i dopasowywanie do nich odpowiedzi

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z przedmiotami i postaciami

Zadawanie pytań innym graczom o rzeczy znajdujące się na planszy

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty przedstawiające postaci o zróżnicowanym wyglądzie

Zadawanie pytań innym graczom o szczegóły wyglądu osób

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry do ćwiczenia opowiadania o sobie, otoczeniu i wydarzeniach.

Karty przedstawiające przedmioty codziennego użytku

Opisywanie podstawowych właściwości i zastosowań 56 przedmiotów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty ilustrujące 100 przedmiotów

Opisywanie podstawowych właściwości i zastosowań 100 przedmiotów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z podpowiedziami opisującymi symbole kultury

Poznawanie i zapamiętywanie zdań opisujących przedmioty, osoby, miejsca, wydarzenia

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry do ćwiczenia układania i opowiadania historii narracyjnych bądź kontynuacji historii.

Karty z czasownikami do losowania

Wymyślanie spójnej i logicznej historii na podstawie losowanych przez graczy 100 czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z czasownikami w języku obcym

Wymyślanie spójnej i logicznej historii na podstawie losowanych przez graczy 66 czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kostki z zaimkami pytającymi i słownictwem

Układanie historii składającej się ze zdań stanowiących odpowiedź na losowane przez graczy słówka pytające oraz towarzyszące im czasowniki i rzeczowniki.

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kostki z rzeczownikami

Wymyślanie spójnej i logicznej historii na podstawie losowanych przez graczy 48 rzeczowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości z różnymi cześciami mowy

Wymyślanie spójnej i logicznej historii na podstawie losowanych przez graczy rzeczowników, czasowników, przymiotników i przysłówków

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z przymiotnikami i ich antonimami

Wymyślanie spójnej i logicznej historii na podstawie losowanych przez graczy przymiotników i rzeczowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com