Angielski: Gry do języka i przedmiotu

CLIL - obrazek

Nauka języka i przedmiotu (CLIL)

Szczególnym rodzajem gier językowych są takie, które poza samą nauką języka koncentrują sie na wiedzy przedmiotowej związanej z naukami ścisłymi, przyrodniczymi i humanistycznymi będącymi niejednokrtonie treściami nauczania szkolnego. Gry takie mogą stanowić istotny element tak zwanego zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (CLIL). Oto kilka przykładów:


Gry integrujące nauczanie językowe i przedmiotowe

Karty do gry do nauki podstaw matematyki w językach obcych

Gra ucząca podstaw matematyki po angielsku i w innych językach

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty do gry z elementami edukacji ekologicznej

Gra przekazująca elementy wychowania ekologicznego, nauki o środowisku i postępowania z odpadami

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
plansze do gry dotyczącej świata zwierząt w językach obcych

Gra poświęcona wiedzy przyrodniczej: świat zwierząt

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
karty do gier dotyczących wiedzy o zdrowiu człowieka

Gra poświęcona anatomii człowieka i podstawowej wiedzy o zdrowiu

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
karty do gier dotyczących zawodów i ich cech w różnych językach

Gra ucząca o pracy w różnych branżach oraz o działalności zawodowej

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
karty do gry dotyczącej symboli kultury

Prosta gra ucząca o symbolach kulturowych różnych krajów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

plansza i karty do gier dotyczących kultury i ciekawostek o różnych krajach

Gra prezentująca ciekawostki na temat krajów

Angielski | Angielski USA | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski | Chiński

karty z pytaniami do olimpiady wiedzy językowej

Gra w formie quizu prezentującego ponad pół tysiąca ciekawostek z dziedziny kultury, sztuki, muzyki, kina, literatury, historii, tradycji, ustroju i warunków życia w różnych krajach

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski
Karty do gry z elementami wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa na drodze

Gra przekazująca elementy wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa na drodze

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com