Angielski: Gry do nauki gramatyki

gry gramatyczne - obrazek

Nauka gramatyki

Gry do ćwiczenia zasad gramatycznych zajmują ważne miejsce wśród gier edukacyjnych uczących języka. Nie tylko pozwalają poznać kluczowe zagadnienia gramatyki (na przykład z języka angielskiego takie jak czasowniki nieregularne, rozróżnienie Present Simple i Present Continuous, tryby warunkowe, czy stosowanie rodzajnika nieokreślonego i określonego), ale też przećwiczyć praktyczne zastosowanie reguł gramatycznych na konkretnych przykładach. Oto gry do gramatyki podzielone według różnych zagadnień, którym są poświęcone częściowo lub w całości:


Gry na ćwiczenie gramatyki:

Gry na ćwiczenie odmian typowych czasowników regularnych i nieregularnych.

karty do gier na ćwiczenie odmiany czasowników w różnych językach

Poznaj 100 czasowników na poziomie od A1-B1 i naucz się je odmieniać przez osoby, czasy i tryby

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

plansze do gry do nauki czasowników

66 przydatnych czasowników na poziomie A1-A2

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry uczącej odmiany czasowników

66 czasowników na poziomie A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

elementy domina gry uczącej odmiany czasowników

48 czasowników na poziomie A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

kości domina do gry uczącej odmiany czasowników

48 czasowników na poziomie A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry na ćwiczenie stosowania czasów gramatycznych: w przypadku angielskiego rozróżniania Present Simple od Present Continuous i Present Perfect od Past Simple.

Karty do gry uczącej odmiany stu czasowników

Stosowanie wylosowanego czasu ze stoma czasownikami na poziomie od A1-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry planszowej uczącej odmiany czasowników

Układanie zdań w różnych czasach przy pomocy losowanych wyrażeń czasowych na pozomie od A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości domino opowiadające historię

Opowiadanie historii w różnych czasach: 48 zdań na poziomie od A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości domino prezentujące historię i bezokoliczniki

Opowiadanie historii w różnych czasach: 48 zdań na poziomie od A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z pytaniami i odpowiedziami do łączenia w pary

Ćwiczenie użycia czasów poprzez powtarzanie 130 pytań i odpowiedzi na poziomie A2

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry na ćwiczenie formułowania zdań w różnych trybach (zdanie twierdzące, przeczące, pytające).

Karty do gier ćwiczących formułowanie zdań w różnych trybach

Układanie zdań przy pomocy losowanych kostką trybów na pozomie od A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry uczącej formułowania zdań w różnych trybach

Układanie zdań przy pomocy losowanych na kartach trybów na pozomie od A2-B2

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości do losowania zaimków pytających

Układanie pytań przy pomocy losowanych słówek pytających

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty z pasującymi do siebie pytaniami i odpowiedziami

Dopasowywanie pytań do odpowiedzi

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty do gry uczącej zadawanie pytań

Układanie pytań o szczegóły wyglądu i umiejscowienia przedmiotów

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Karty przedstawiające postaci o różnych cechach wyglądu

Zadawanie pytań o szczegóły wyglądu osób: poziom A2

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry na ćwiczenie formułowania zdań przypuszczających i okresów warunkowych.

Karty domino z czasownikami

Opowiadanie historii w trybie przypuszczającym: 48 zdań na poziomie od A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości domino

Opowiadanie historii w trybie przypuszczającym: 48 zdań na poziomie od A2-B1

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Kości domino z czasownikami

Wymyślanie zdań w trybie warunkowym przy pomocy wylosowanych czasowników

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry na ćwiczenie układania wypowiedzi spójnych i logicznych pod względem umiejscowienia w czasie.

Kości domino z bezokolicznikami do opowiadania historii

Opowiadanie historii przy wykorzystaniu przysłówków: najpierw, potem, wtedy, ostatecznie itd.

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry na ćwiczenie liczby mnogiej, rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz wyjątków.

Plansze do gry o nazwach zwierząt w różnych językach

Liczba mnoga na przykładzie rzeczowników z kategorii tematycznej: zwierzęta

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Plansze do gry z nazwami artyukułów spożywczych

Jedzenie i picie: policzalność i niepoliczalność

Angielski | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

Gry z pytaniami sprawdzającymi wyrywkowo umiejętność stosowania różnych reguł gramatycznych.

Karty do gry - olipiada wiedzy gramatycznej

Quiz zawierający karty z pytaniami i proponowanymi odpowiedziami do wyboru

Angielski | Angielski USA | Niemiecki | Hiszpański | Francuski | Włoski

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com