Gry do angielskiego do szkoły podstawowej

gry w domino

Gry językowe w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej: zerówka i szkoła podstawowa

Z uwagi na swój uniwersalny charakter gry językowe mogą być wykorzystywane do nauczania angielskiego i pozostałych języków obcych w każdej grupie wiekowej. Jednak zważywszy na kalendarz nauczania, który wynika z obowiązującej w Polsce podstawy programowej oraz przyjętej praktyki, pewne rodzaje gier na określonych etapach edukacji mogą okazywać się bardziej użyteczne od innych.

Pierwsza i fundamentalna płaszczyzna, na której następuje kontakt z językiem obcym, to sfera nazw. Nazywanie - jako językowe rozwinięcie niewerbalnego wskazywania - jest koniecznością, o ile chcemy w ogóle mówić o czymś. Dlatego podstawowym zagadnieniem na wczesnym etapie nauki języka jest nauka nazw rzeczy w szerokim znaczeniu tego słowa.

Gry do nauki angielskiego i innych języków, które mogą spełnić swoją rolę na wczesnym etapie nauki, to te oparte o kojarzenie obrazków ze słowami. W większości przypadków nie wymagają one nawet umiejętności czytania i pisania, które w tym okresie bądź dopiero się kształtują, bądź nie są jeszcze opanowane w stopniu biegłym.

Gry typu bingo pozwalają na przyswojenie najbardziej fundamentalnego słownictwa, dzięki któremu rzeczy wokół nas dają się nazwać w języku obcym. Pozwalają także poznać podstawowe czasowniki, które z kolei umożliwiają nazwanie najprostszych czynności wykonywanych przez nas samych i przez innych, oraz liczby i przymiotniki, dzięki którym wprowadzamy w otaczający nas świat dodatkowy ład i potrafimy precyzyjniej określać przedmioty. W tym zakresie gry z grupy bingo doskonale spełniają swoje zadanie w nauczaniu wczesnoszkolnym, ułatwiając przyswojenie najbardziej fundamentalnego słownictwa języka angielskiego i innych języków obcych.

Na wczesnym etapie nauki gry językowe uczące angielskiego oraz innych języków mogą stanowić główne narzędzie dydaktyczne wprowadzające podstawowe słownictwo, nie zaś tylko element uzupełniający lekcję. Dodatkowo, co oczywiste, gry w każdym kontekście doskonale sprawdzą się przy powtórce materiału.

Poczytaj więcej o uczeniu dzieci poprzez gry, w tym o grach do angielskiego w szkole.

Jakie gry do angielskiego wybrać do szkoły podstawowej?

Dobierając gry dla dzieci w szkole podstawowej zwróćmy uwagę na następujące kwestie:

Poziom trudności: Gry oferują rozgrywki na różnych poziomach trudności, jednak każda umożliwi zabawę mieszczącą się w zakresie wymagań szkoły podstawowej. Dostępne poziomy trudności od A1 do B1/B2 pozwolą dopasować różne gry do kolejnych etapów nauczania w szkole podstawowej.

Czy dzieci umieją już czytać i pisać? Gry nawet na prostym poziomie trudności wymagają od dzieci elementarnej umiejętności czytania i pisania, jednak część gier (na przykład Picture Bingo, Verb Bingo, czy My Shopping List) daje możliwość prowadzenia rozgrywki bez konieczności odczytywania wyrazów z kart. Możliwe jest zatem ich zastosowanie z dziećmi nie umiejącymi jeszcze czytać.

Czego chcemy nauczyć dzieci? Do wyboru mamy gry poświęcone różnym tematom (takim jak jedzenie, ubrania, czasowniki) funkcjom gramatycznym (na przykład budowa zdań, składnia, czy tryby warunkowe), sprawnościom językowym (mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie), umiejętnościom praktycznym (rozmowa w sklepie, opowiadanie o sobie) czy zagadnieniom kulturowym. W zależności od tego, czy gra ma służyć wyłącznie poznawaniu prostych słówek, czy też wprowadzaniu konkretnych form gramatycznych bądź ćwiczeniu konkretnych sprawności językowych, możemy skupić się na prostszych grach i ich elementarnych rozgrywkach lub zastosować nieco bardziej ambitne gry. Ponadto wiele z gier łączy w sobie różne funkcje i oprócz prostej nauki słówek proponuje też zabawy uczące gramatyki i angażujące różne umiejętności.

Czy konieczne jest wsparcie ze strony nauczyciela? Prowadzącym, który przedstawia uczestnikom reguły gry, jest nauczyciel. Koordynacja samej rozgrywki może być prowadzona przez nauczyciela lub jednego z uczniów (wdrożonego uprzednio przez nauczyciela do roli prowadzącego). Obecność i stopień zaangażowania w grę nauczyciela uzależnione są od stopnia znajomości języka angielskiego przez dzieci oraz od tego, na ile gra ma służyć realizacji określonych celów dydaktycznych, takich jak nauka konkretnych słówek, form językowych czy też ćwiczenie poprawnej wymowy. Obecność osoby prowadzącej nie jest jednak konieczna w przypadku potraktowania gry jako luźnej formy zabawy edukacyjnej podczas lekcji. Ponadto starsi uczniowie przystępujący do rozgrywki samodzielnie, po zapoznaniu się z instrukcją, nie powinni mieć najmniejszych problemów ze zrozumieniem reguł poszczególnych wariantów prowadzenia gry.

Czy gra ma stanowić integralny element lekcji? To zależy od nauczyciela. Może on wybrać grę pasującą tematycznie do lekcji i uczynić z niej integralny element zajęć lub potraktować ją jako zabawę edukacyjną nie związaną z bieżącym tematem.

Ile czasu chcemy poświęcić na rozgrywkę? Proste formy gier możemy zrealizować z uczniami w przeciągu 10-15 minut. Inne z racji swojej specyfiki przewidziane są na kilkadziesiąt minut. Ponadto każda z gier oferuje kilka dłuższych oraz krótszych form rozgrywek.

Ile jest dzieci w klasie i czy wszyscy uczniowie będą brali udział we wspólnej rozgrywce prowadzonej na forum klasy, czy też będą pracowali w grupach? Każda z gier umożliwia prowadzenie rozgrywki przez różną ilość graczy w przedziale od dwóch do kilkunastu lub od dwóch do kilkudziesięciu. W zależności od potrzeby nauczyciel, po wdrożeniu dzieci w zasady gier i potrzebne zwroty językowe, może podzielić uczniów na kilkuosobowe grupki i zalecić zabawę w małych zespołach.

Jaki jest układ ławek? Nie każda z gier jest dostosowana do układu rzędowego. Na przykład gry planszowe wymagają zgromadzenia dzieci wokół planszy. Przy tradycyjnym układzie ławek wygodniejszym rozwiązaniem będą więc gry oparte o karty rozdane na początku rozgrywki lub przekazywane z ławki do ławki i dające dzieciom możliwość pozostania na swoich miejscach. Układ wyspowy faworyzować natomiast będzie rozgrywki, w których wszyscy uczniowie muszą spoglądać na planszę rozłożone na stole karty.

Czy wystarczy jeden egzemplarz gry na całą klasę? Jak najbardziej, przy czym w przypadku użycia z liczną grupą uczniów gier, których maksymalna ilość graczy ogranicza się do kilkunastu, uczniowie mogą brać udział w rozgrywce parami.

Czy gra wpisuje się w podstawę nauczania? Tak, gry są zbieżne z podstawą programową kształcenia w szkole podstawowej na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym.

Zapoznaj się z informacjami na temat zakresów tematycznych gier, poziomów trudności, zalecanego układu ławek i ilości graczy.

Zapoznaj się z informacjami na temat zgodności gier z podstawą programową nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej.

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com