Gry do angielskiego dla dorosłych

gry w domino

Gry językowe w edukacji studentów i dorosłych

Z uwagi na popularność języka angielskiego i jego obecność w nauce szkolnej zazwyczaj od najwcześniejszego etapu edukacji, osoby dorosłe nieczęsto rozpoczynają naukę tego języka od podstaw. Nie jest to jednak regułą, a liczne materiały do nauki angielskiego dla dorosłych na poziomie podstawowym są tego najlepszym przykładem.

U osób dorosłych na niskich poziomach zaawansowania językowego lub zupełnie początkujących gry językowe mogą spełniać tę samą rolę, co w przypadku dzieci. Doskonale nadają się do prezentacji i nauki najbardziej fundamentalnego słownictwa, podstaw gramatyki, a także do ćwiczenia słuchania i czytania ze zrozumieniem. Nieco inna jednak będzie w tym przypadku motywacja uczących się i możliwe, że wśród osób dorosłych zabawowy sposób nauki może początkowo spotkać się z pewnym oporem. Jednak praktyka nauczycieli i lektorów pokazuje, że dorośli, tak samo jak i dzieci, lubią bawić się i grać, a nauka tą metodą wydaje się równie skuteczna.

Gry na wyższych poziomach trudności doskonale sprawdzą się jako materiał uzupełniający i powtórzeniowy. Pozwolą także zweryfikować wiedzę uczących się i wskazać na ewentualne obszary, gdzie potrzebna jest pogłębiona praca. Warto wskazać w szczególności na te gry, które polegają na konstrukcji zdań, angażują całą zdobytą dotąd wiedzę i wykorzystują możliwie najszerszy zakres słownictwa. Samodzielna produkcja językowa oparta na własnych zasobach nie tylko pozwala utrwalić reguły gramatyczne i ich poprawne stosowanie, lecz także ma ogromny wpływ na rozwój kreatywności, która jest istotnym elementem skutecznej i swobodnej komunikacji.

Należy też zauważyć, że w nauczaniu osób dorosłych w szerokim zakresie możliwe jest wykorzystanie dodatkowych sposobów rozgrywki proponowanych w ramach poszczególnych zestawów gier.

Poczytaj więcej o grach do nauki angielskiego dla studentów i dorosłych.


elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com