Domino językowe

gry w domino

Domino edukacyjne do nauki języków

Grę domino zna chyba każdy: polega ona na dopasowywaniu do siebie podobnych bądź tożsamych symboli i budowaniu jak najdłuższego szeregu. Porównywanie i dopasowywanie elementów jest operacją prostą i skuteczną pod względem walorów edukacyjnych.

Przez porównywanie i dopasowywanie uczymy się bowiem nie tylko pierwszych słów języka obcego, ale przede wszystkim rodzimego. Wykorzystanie potencjału gry w domino do nauki języka obcego jest więc nie tylko czymś naturalnym, ale i niezwykle efektywnym. Rozgrywka w językowe domino na przykładzie gry dotyczącej nauki nazywania czasu zegarowego mogłaby wyglądać na przykład tak:

Karty domina należy potasować i rozdać uczestnikom gry. Partię rozpoczyna gracz posiadający kartę z godziną dwunastą po obu stronach. Pozostali gracze dokładają do niej kolejno swoje karty w taki sposób, aby godzina pokazana na rysunku odpowiadała jej zapisowi słownemu bądź aby każda dołożona karta musiała różnić się o godzinę, pół godziny lub kwadrans w stosunku do poprzedniej. Wygrywa uczestnik gry, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart domina. Z kolei przegrywa ten, który jako ostatni zostaje z kartą w ręku.

Gra typu domino może tematycznie obejmować wiele różnych obszarów języka i dotyczyć bardziej skomplikowanych form językowych, a także przybierać różne niestandardowe postaci i tryby.


Oto najpopularniejsze rodzaje gier domino do języków obcych:

Celem tej gry w domino jest nauka słownictwa związanego z czasem zegarowym i odczytywaniem godziny w języku obcym. Rozgrywka polega na dopasowywaniu do siebie kart z rysunkami zegarów wskazujących różne godziny po jednej stronie oraz godzinami zapisanymi słownie po drugiej stronie.

gry domino: czas

Gra w domino mająca na celu rozwój słownictwa związanego z czynnościami dnia codziennego, a także ćwiczenie odmian czasowników przez podstawowe czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły.

gry domino: czynności

Gra w domino mająca na celu rozwój słownictwa związanego z organizacją spotkań towarzyskich i ich oprawy kulinarnej, a także ćwiczenie odmiany czasowników przez podstawowe czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły.

gry domino: czas wolny

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com