Dla kogo przeznaczone są gry?

gry dzieci, młodzież, dorośli

Nauka języka wśród dzieci

Praca nauczyciela z dziećmi, szczególnie tymi najmłodszymi, ma na celu przede wszystkim zapewnienie młodemu człowiekowi warunków dla indywidualnego rozwoju.

Zabawa, jako naturalny dla dziecka sposób spędzania czasu, może stać się wspaniałym narzędziem nauczania, jeśli tylko zostanie odpowiednio dostosowana do potrzeb dziecka i celów, które stawia przed nim i przed samym sobą nauczyciel. Czy można chcieć czegoś więcej, niż nauki, która sprawia dziecku przyjemność?

Nauka języka wśród młodzieży

Osoby w wieku kilkunastu lat i więcej, to bardzo wdzięczna grupa odkrywców wiedzy i zdobywców umiejętności.

Młodzi, wychodzący z dziecięctwa i wkraczający w dorosłość, mają niezwykle chłonne umysły, otwarte głowy oraz stosowne fundamenty wiedzy pozwalające na coraz bardziej świadome i zamierzone uczestnictwo we własnym procesie edukacyjnym. Świeżość rejestrowania rzeczywistości, kreatywność i chęć poznania świata przeplatają się tu z entuzjazmem w działaniu, a to sprawia, że formuła gry – ze swojej natury wymagająca aktywności i operatywności - jest dla nich idealną drogą do dynamicznej, intencjonalnej i dojrzałej nauki języka.

Nauka języka u osób dorosłych

Wbrew obiegowej opinii o tym, że zabawa jest domeną głównie dzieci, wiele osób dorosłych często w nie mniejszym stopniu angażuje się w aktywności podobnej natury.

Znajduje to wyraz w czynnościach codziennych, pracy, zachowaniach, relacjach społecznych, rozmowach, korzystaniu z dóbr cywilizacji, czy wreszcie rozrywkach. Bawimy się i gramy praktycznie wszystkim: rzeczami, myślami, relacjami, sposobem rozumowania, zachowaniami językowymi, czy wyobrażeniami. Gra to imitowanie mechanizmów, bytów, pojęć i zależności. Ta nieodłączna część natury człowieka sprzyja nauce języka obcego, a wszelkiego rodzaju uświadomione i sformalizowane gry tylko potęgują skuteczność wykorzystania predyspozycji, które dała nam natura.

A zatem... gry edukacyjne bardziej dla dzieci, czy dorosłych?

Czy gra jest tylko formą nauki? Czy poza przekazywaniem specyficznej wiedzy i umiejętności językowych niesie ze sobą jakieś dodatkowe wartości?

Dla dzieci, dla których zabawa jest naturalnym sposobem bycia w świecie, gra będzie naturalnym środowiskiem do nauki. Dla dorosłych zaś, dla których sformalizowana zabawa może stanowić miłą odskocznię od prozy życia, forma gry może być nie tylko zachętą do nauki, ale dodatkowym celem i zyskiem.

Dlatego - wbrew obiegowej opinii - gry językowe nie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci i młodzieży, ale stworzone są z myślą o reprezentantach wszystkich grup wiekowych. Doskonale sprawdzają się więc w sytuacjach, gdy uczestnikami zajęć językowych są dorośli, a nawet osoby starsze. Gry językowe, które prezentujemy na tej stronie, są ciekawą propozycją dla każdego bez względu na wiek, kto tylko pragnie uczyć się języka.


elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com