Blog: gry do angielskiego zdalnie

obrazek blog

Gry językowe w nauczaniu zdalnym, cz. I

Dodano: 5 maja 2020

Nauczanie zdalne z użyciem różnego rodzaju narzędzi internetowych stało się ostatnimi czasy koniecznością. Wydaje się, że ta sytuacja może mieć jednak także swoje zalety, stanowi bowiem świetną okazję do przetestowania nowych form nauczania i wypracowania nowych modeli i metod.

Te mogą okazać się przydatne w przyszłości i możliwe, że obecne doświadczenia trwale zmienią podejście do nauki języków obcych i całego sposobu funkcjonowania edukacji. Kraje, w których w przeszłości w większym zakresie korzystano z nauczania zdalnego, były doskonale przygotowane na nową sytuację i mogły w szybki sposób wdrożyć konieczne środki, bez potrzeby poszukiwania rozwiązań ad hoc.

Obecnie wszyscy nauczyciele i lektorzy języków obcych szukają sposobów, by wykorzystać w nauczaniu zdalnym materiały, z którymi są już zaznajomieni, lub też opracowują zupełnie nowe, dostosowane do zmienionej formuły. Dokładając swoje trzy grosze do tego zbiorowego wysiłku, w tym i w kolejnych wpisach chcemy podzielić się kilkoma pomysłami i uwagami dotyczącymi wykorzystania gier językowych w nauczaniu zdalnym przy zastosowaniu oprogramowania do prowadzenia telekonferencji.

Nie wszystkie tytuły umożliwiają prostą adaptację do warunków nauczania zdalnego, jednak przy odrobinie inwencji można opracować sposób rozgrywki, który to umożliwi. Wszystkie gry nadają się natomiast doskonale jako skarbnice materiałów, których użyć można do konstruowania ćwiczeń językowych w różnych konwencjach nauki online.

Gry Bingo

W przypadku gier typu bingo pierwszym nasuwającym się pomysłem jest wykorzystanie wchodzących w skład zestawów kart obrazkowych, obejmujących słownictwo ogólne lub dotyczących określonych dziedzin przedmiotowych. Pokazywanie do kamery kart z obrazkami w transmisji na żywo niewiele różni się od prezentowania ich podczas zajęć, gdzie uczniowie są fizycznie obecni. Można w ten sposób przede wszystkim dokonać prezentacji bądź powtórki słownictwa.

Można także pokusić się o rozegranie online tradycyjnej rozgrywki typu bingo. W tym przypadku należałoby wcześniej przygotować plansze z zestawami rysunków lub słów w formie, w której z łatwością można przesłać je uczestnikom zabawy. Można w tym celu użyć skanera, lecz w większości przypadków wystarczy zdjęcie wykonane telefonem komórkowym lub zrzut ekranu z widokiem z kamery. Kiedy każdy posiada już planszę bingo sama rozgrywka przebiegać będzie w sposób niemal identyczny, jak podczas rzeczywistego spotkania.

W przypadku gier bingo dotyczących liczb i liczebników (gra The Great Game of Numbers i jej odpowiedniki w innych językach) możemy także poćwiczyć zapisywanie nazw liczb w językach obcych oraz proste operacje arytmetyczne. W pierwszym przypadku nauczyciel pokazuje karty zawierające liczby, a zadaniem uczniów jest ich poprawne zapisanie w postaci słownej. W drugim wariancie nauczyciel pokazuje kolejno karty ze słownym zapisem liczb, w międzyczasie głośno wypowiadając nazwy operacji matematycznych, które należy wykonać, uczniowie zaś starają się zapisać je poprawnie, obliczyć i odczytać głośno wynik.

Opis wyglądu osób, zwierząt i rzeczy

Gra Who's Who? (lub jej wersje w innych językach) zawiera dwa zestawy kart przedstawiające osoby o charakterystycznych cechach wyglądu. Nauczyciel może użyć jednej z talii, by przećwiczyć online rozumienie słów używanych do opisu wyglądu. Pokazuje wybraną kartę i wypowiada dowolne zdanie określające cechy przedstawionej osoby. Uczniowie powtarzają zdanie na głos, jeśli uznają, że jest prawdziwe. W przeciwnym razie nie robią nic. Punktowana jest właściwa reakcja.

gry w nauczaniu zdalnym

W bardzo podobny sposób możemy wykorzystać karty wchodzące w skład zestawu Adjectives & Opposites (lub odpowiedników w innych językach). Losujemy dowolną kartę i pokazujemy do kamery zakrywając podpis. Następnie nauczyciel wypowiada zdanie lub wyrażenie opisujące przedmiot z karty określonym przymiotnikiem - lub jego przeciwieństwem. I znów, uczniowie powtarzają za prowadzącym stwierdzenia prawdziwe, natomiast wstrzymują się przy zdaniach fałszywych, a poprawna reakcja nagradzana jest punktem.

Więcej pomysłów i propozycji na naukę online przy pomocy gier już wkrótce!


elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com