Gry do angielskiego dla szkół językowych

gry w domino

Gry językowe w szkołach językowych i zajęciach pozaszkolnych

Szkoły językowe to idealne wręcz miejsce na wykorzystanie wszelkiego rodzaju niekonwencjonalnych materiałów do nauki języka i często efektywniejsze od tradycyjnej szkoły, ponieważ uczniowie przychodząc na zajęcia robią to z własnej woli, a nie z przymusu podyktowanego obowiązkiem szkolnym.

Z tego powodu nastawienie do nauki języka jest z reguły pozytywne, a jasno przyświecający cel w postaci opanowania angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub innego języka daje motywację do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i czerpania z nich w możliwie największym stopniu. Sytuacja taka sprzyja większej kreatywności po stronie nauczyciela oraz większej aktywności po stronie kursantów, co z kolei skłania do wyjścia poza tradycyjny podręcznik.

Jak odnajdują się w tej rzeczywistości gry językowe? Przyjrzyjmy się możliwościom wykorzystania gier do angielskiego i innych języków w kontekście fundamentalnych zalet szkół językowych:

Swoboda wyboru metody edukacyjnej i narzędzi dydaktycznych: nauczyciel może postawić na metodę edukacyjną bazującą w mniejszym lub większym stopniu na gamifikacji, stosować dowolne gry w dowolnych konwencjach i swobodnie wplatać je w tok lekcji.

Brak konieczności stosowania się do sztywnych wymogów ministerialnych: nauczyciela nie wiążą ścisłe i częstokroć niewygodne ramy programu nauczania wymuszone przez rzeczywistość szkolną. Wykorzystując gry może więc on skupiać się bardziej na kształtowaniu u uczniów umiejętności praktycznych stymulując do mówienia, zadawania pytań i swobodnej konwersacji.

Układ sal lekcyjnych sprzyjający interakcjom pomiędzy kursantami: uczniowie siedzący w kręgu lub wokół dużego stołu mają idealne warunki do rozgrywania gier planszowych i karcianych oraz podejmowania kontaktów werbalnych z innymi uczestnikami zabawy.

Kameralna i luźna atmosfera zajęć: zajęcia w szkole językowej z punktu widzenia relacji nauczyciel - uczeń cechuje zazwyczaj mniejszy dystans i mniej formalne relacje pomiędzy obiema stronami procesu nauczania, co w praktyce tworzy dobrą atmosferę do wykorzystania gier bazujących przecież na swobodnej, żywej i zabawowej formie komunikacji.

Większa motywacja uczniów do uczenia się i otwartość na niekonwencjonalne metody opanowania języka: Sprawiają one, że uczeń widząc cel do osiągnięcia i pomysłową formę jego realizacji z większą ochotą podejmuje wyzwania i staje do rywalizacji z innymi graczami.

Na co powinien zwrócić uwagę lektor, metodyk lub właściciel szkoły językowej przy wyborze gier?

Jakiego języka chcemy uczyć? Jakkolwiek z przyczyn oczywistych najczęściej branymi pod uwagę grami są te do nauki angielskiego, to szkoła językowa prowadząca kursy innych języków obcych ma do wyboru cały szereg gier uczących niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, a także rosyjskiego i chińskiego na różnych poziomach tudności i o różnej tematyce.

Poziom trudności: Każda z gier ma ściśle oznaczony wiodący poziom trudności mieszczący się w przedziałach od A1 do B2, który dzięki otwartej formie gier może być elastycznie rozszerzany zgodnie z sugestiami zawartymi w instrukcjach metodycznych i wedle inwencji samego lektora.

Poziom wiekowy graczy. Gry do angielskiego i pozostałych języków obcych przeznaczone są dla kursantów we wszystkich przedziałach wiekowych, w tym również dla dzieci jeszcze nie piszących.

Jakie sprawności językowe chcemy kształtować? Gry co do zasady pobudzają umiejętność mówienia, w tym opisywania rzeczywistości, wyrażania swoich myśli i potrzeb, zadawania pytań oraz wchodzenia w interakcje werbalne w obcym języku. Konkretne tytuły ukierunkowane są ponadto na specyficzne zagadnienia językowe lub konkretną tematykę słownictwa taką jak dom, zakupy, sytuacje codzienne itd.

Jak liczna jest grupa kursantów? Gry przewidziane są dla grup o liczebności od 2 do kilkunastu lub kilkudziesięciu osób. Zasadniczo wystarczy jeden egzemplarz gry na całą grupę.

Na ile gra wypełni czas zajęć? Na rozegranie niektórych z gier wystarczy 10-15 minut. Inne w swojej podstawowej rozgrywce wymagają poświęcenia od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Dodatkowo większość gier poza domyślną rozgrywką oferuje kilka dłuższych i krótszych wariantów zabaw. Od nauczyciela zatem zależeć będzie, którą formę gry wybierze. Na początkowych etapach nauki dobrą z punktu widzenia dynamiki zajęć praktyką jest poświęcenie na grę nie więcej niż połowy czasu zajęć tak, aby kursanci nie znużyli się rozgrywką. Jeżeli grupie granie w gry szczególnie przypadnie do gustu, można zorganizować zajęcia, w trakcie których ta sama gra wykorzystywana będzie na różne sposoby przedstawione w instrukcji metodycznej począwszy od podstawowej rozgrywki, a skończywszy na kreatywnym wykorzystaniu kart i plansz do układania historii, dialogów, grania w kalambury i improwizowania scenek.

Informacje na temat zakresów tematycznych gier do angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, poziomów trudności, zalecanego układu stolików i ilości graczy.

Język angielski - gry

Język niemiecki - gry

Język hiszpański - gry

Poczytaj więcej o grach do nauki angielskiego i innych języków dla szkół językowych.


elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com