Theatrino

Theatrino

Seria "Theatrino", inspirowana autorską metodą nauki języka obcego włoskiej grupy teatralnej "Theatrino", to pięć książeczek nawiązujących treścią do popularnych bajek, baśni i legend. Głównym elementem każdej książki jest płyta DVD zawierająca odegrane przez aktorów, inscenizowane przedstawienie teatralne. Aktorzy w sposób żywy, prosty i czytelny dla dzieci prezentują akcję oraz poszczególnych bohaterów opowieści. W książce znajduje się pełny tekst sztuki, dzięki czemu uczniowie mogą samodzielnie ją odegrać. Seria ćwiczeń nawiązujących do treści przedstawienia pozwala na pełne zrozumienie jego treści i efektywną naukę słownictwa i gramatyki.

    Seria ukazuje podstawowe słownictwo i konstrukcje gramatyczne języka angielskiego, a ponadto:
  • stymuluje umiejętność rozumienia ze słuchu u dziecka
  • uczy poprawnej wymowy angielskiej
  • rozwija umiejętności komunikacyjne i zachęca do wchodzenia w interakcje werbalne z otoczeniem
  • stymuluje sprawności manualne i plastyczne (wycinanie, rysowanie, kolorowanie)
  • rozwija umiejętność stosowania niewerbalnych środków przekazu (mimiki, gestykulacji i mowy ciała)
  • pobudza kreatywność
  • ćwiczy pamięć
  • zachęca dziecko do przełamania wstydu i strachu