Nauka poprzez teatr

Nauka poprzez teatr

Już dawno rozpoznano fakt, iż gry i zabawy w formie przedstawienia teatralnego odgrywają żywotnią rolę w nauczaniu języka. Forma teatralna wprowadza ucznia w sytuację bliższą rzeczywistej komunikacji a także ma nieocenione walory ilustracyjne, których nie często nie posiadają typowo podręcznikowe metody prezentacji treści. Nawet uczniowie z bardzo ograniczonymi umiejętnościami językowymi i zasobem słów są w stanie komunikować się, opowiedzieć historię i przekazywać swoje uczucia. Poprzez udział w aktywności dramatycznej zyskują pewność siebie, cieszą się zdobywaniem znajomości nowych słów i wyrażeń w rzeczywistym kontekście i uczą wartości pracy zespołowej.

Wydawnictwo ELI - La Spiga posiada w swojej ofercie kilka pozycji, które bezpośrednio bądź pośrednio nawiązują do idei nauki poprzez teatr.

Zapoznaj się z serią Theatrino...

Zapoznaj się z innymi tytułami...