Inne serie

Inne serie

    From Games to Plays
  • From Games to Plays to książka na poziomie początkującym i wyższym wspomagająca naukę poprawnej wymowy i stymulująca umiejętność budowania płynnej wypowiedzi ustnej w języku angielskim. Książka składa się ośmiu rozdziałów zawierających scenariusze prostych historii do odegrania. Każdy rozdział rozpoczyna się od jasnych i zwięzłych objaśnień gramatycznych, słownictwa oraz instrukcji dotyczących przedstawienia danej historii, po których następują trzy strony z różnego rodzaju ćwiczeń ludycznych (zabawy, prace ręczne i ćwiczenia językowe), oraz tekst historii w wersji klasycznej i skróconej. Ponadto załączone teksty piosenek i rymowanki stymulują poprawną wymowę, a liczne odniesienia do geografii, muzyki, sztuki, i historii przybliżają aspekt cywilizacyjno-kulturowy krajów anglojęzycznych.
  • Książka opracowana przez Jane Elisabeth Read, osobę z 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie aktorstwa oraz związaną z nauczaniem języków i szkoleniami dla nauczycieli.
    Let's Act!
  • Let's act! i tytuły w innych językach to książki ukierunkowana na rozwijanie umiejętności budowania ustnej wypowiedzi oraz dokonywania samooceny tych umiejętności. Pozycja składa się z przystosowanych do kserowania czarno-białych zbindowanych kart formatu 21x29,7cm prezentujących 12 scenek do odegrania przez uczniów. Każda ze scenek bazuje na określonym polu leksykalnym i ma za zadanie nauczenie posługiwania się konkretnymi strukturami gramatycznymi. Każdy rozdział poprzedzony jest streszczeniem scenki, oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi jej aranżacji.
  • Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i lektorów poszukujących dodatkowych materiałów do wykorzystania w trakcie zajęć.
  • Pozycja dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim.