Gry do nauki niemieckiego

Gry do nauki niemieckiego

Teraz każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim, które stanowią ułatwienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu umożliwiającym samodzielne zapoznanie się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji. Teraz każdy, bez względu na poziom znajomości języka, może samodzielnie pokierować zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami, a osoby pragnące przystąpić do indywidualnej nauki języka mogą w pełni wykorzystać potencjał edukacyjny gry i bez przeszkód cieszyć się nauką poprzez zabawę.

  Bilder-Bingo
 • Bilder-Bingo to gra, która służy do nauki 100 podstawowych wyrazów języka niemieckiego. Gra polega na kojarzeniu słów z obrazkami poprzez dopasowywanie wylosowanych kart z nazwami do odpowiednich ilustracji i vice versa.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483075
  Das Zahlenspiel
 • Das Zahlenspiel jest grą językową na poziomie podstawowym. Służy do nauki bądź powtórki liczebników niemieckich od 1 do 100. Rozgrywka polega na dopasowywaniu wylosowanych kart z liczebnikami do ich odpowiedników słownych znajdujących się na specjalnych planszach, zgodnie z formułą gry w bingo.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480760
  Bis - Deutsch
 • Bis - Deutsch to gra językowa przeznaczona na poziom początkujący. Daje możliwość poznania 60 podstawowych słów języka niemieckiego. Gra bazuje na prostej formule kojarzenia obrazków z napisami.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480739
  Das Uhrzeit-Domino
 • Das Uhrzeit-Domino to gra na podstawowym poziomie trudności. Polega na dopasowywaniu do siebie kart domina z rysunkami zegarów wskazujących różne godziny po jednej stronie oraz słownie sformułowanym określeniem czasu po drugiej stronie. Celem rozgrywki jest, w przypadku dzieci - nauka odczytywania godzin na zegarze - a także nauka słownictwa i form gramatycznych związanych z pytaniem o godzinę oraz jednostek pomiaru czasu.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480814
  Verben-Bingo
 • Verben-Bingo to gra językowa, dzięki której można poznać podstawowe czasowniki niemieckie. Polega na dopasowywaniu wylosowanych kart z nazwami różnych czynności, lub ilustrującymi je obrazkami, do odpowiednich pól na planszach.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611772
  Die Insel der Präpositionen
 • Die Insel der Präpositionen Die Insel der Präpositionen jest grą językową osadzoną w tematyce piratów, przygód i skarbów, służącą do nauki słownictwa języka niemieckiego związanego z umiejscowieniem przedmiotów i osób w przestrzeni.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności:A1 i wyższy
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613646
  Wir packen unseren Koffer
 • Wir packen unseren Koffer tp gra językowa służąca do nauki niemieckich nazw części garderoby, przedmiotów, rzeczy osobistych i akcesoriów zabieranych w podróż i stanowiących typową zawartość walizki, plecaka lub torby podróżnej.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853619280
  Die Welt der Tiere
 • Die Welt der Tiere jest grą językową służącą do nauki nazw zwierząt w języku niemieckim oraz słownictwa związanego z ich głównymi cechami i środowiskiem życia.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622839
  Lasst uns einkaufen!
 • Lasst uns einkaufen! Lasst uns einkaufen! jest grą językową służącą do nauki nazw artykułów spożywczych w języku niemieckim oraz wyrażeń związanych z ich kupowaniem i różnym zastosowaniem. Gra oferuje możliwość prowadzenia rozgrywki na poziomie A1, A2 lub wyższym (w zależności od obranego przez nauczyciela wariantu rozgrywki).
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności:A2 lub wyższy
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613691
  Schnitzeljagd Deutsch
 • Schnitzeljagd Deutsch jest grą językową o tematyce cywilizacyjno-kulturowej, w której gracze poznają charakterystyczne miejsca, zabytki, postaci, wytwory kultury i specjalności kulinarne Niemiec i krajów niemieckojęzycznych, aktywnie rozwijając swoją znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.
 • Charakter gry: Gra karciana
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853619334
  Super Bis - Deutsch
 • Super Bis - Deutsch to językowa gra edukacyjna, której celem jest rozwój umiejętności formułowania pytań związanych z prostymi sytuacjami dnia powszedniego oraz udzielania na nie odpowiedzi. Jej głownymi celami są nauka form pytających, czasów gramatycznych i słownictwa języka niemieckiego poprzez prowadzenie konwersacji w formie krótkich dialogów
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7-8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480975
  Wer ist das?
 • Wer ist das? to gra językowa przeznaczona do nauki słownictwa związanego z opisem wyglądu fizycznego. Rozgrywka polega na wylosowaniu karty z wizerunkiem osoby i formułowaniu przez resztę grupy bądź przeciwnika pytań, które doprowadzić powinny do odkrycia tożsamości wylosowanej postaci.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611727
  Das Spiel der Berufe
 • Das Spiel der Berufe to gra językową przeznaczona do gry zespołowej umożliwiającą poznanie 40 nazw głównych zawodów w języku niemieckim. Gra rozwija także umiejętność zapamiętywania poprzez kojarzenie ze sobą wyrazów, obrazków i zdań.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480869
  Bau den Satz!
 • Bau den Satz! planszową grą językową o tematyce podróżniczej, w której gracze uczestnicząc w niebezpiecznej eskapadzie w głąb dżungli, ćwiczą budowanie zdań w języku niemieckim z użyciem wylosowanych czasowników, trybów zdań i wyrażeń czasowych.
 • Charakter gry: gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853616760
  Der Planet steht auf dem Spiel
 • Der Planet steht auf dem Spiel jest grą do nauki języka niemieckiego o tematyce związanej z ekologią, środowiskiem naturalnym i oszczędzaniem energii.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622884
  Wie geht's?
 • Wie geht's? jest grą językową, która w zabawny i przyjemny sposób uczy niemieckiego słownictwa i wyrażeń związanych z kondycją fizyczną, samopoczuciem, zdrowiem i podstawową anatomią człowieka, a także popularnymi dolegliwościami i typowymi zabiegami medycznymi.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622761
  Kettenfragen
 • Kettenfragen to gra językowa ukierunkowana na naukę prowadzenia krótkich dialogów w języku niemieckim i zadawania pytań, a także na pracę z różnymi formami czasownikowymi. Rozgrywka polega na kojarzeniu ze sobą komplementarnych pytań i odpowiedzi znajdujących się na losowanych kartach.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604729
  Fragen und Antworten
 • Fragen und Antworten to planszowa gra językowa ugruntowująca znajomość zaimków pytających oraz rozwijająca zdolność formułowania pytań w języku niemieckim.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611673
  Das Tagesablauf-Domino
 • Das Tagesablauf-Domino to gra językowa nastawiona na pracę nad słownictwem związanym z czynnościami dnia powszedniego. Rozgrywka polega na takim dokładaniu do siebie kart domina (z rysunkami czynności po jednej stronie oraz wyrażeniami opisującymi inną czynność po drugiej stronie) aby zapis słowny odpowiadał rysunkowi.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483020
  Lasst uns feiern!
 • Lasst uns feiern! to gra językowa oparta na pomyśle domina poświęcona tematyce związanej ze spędzaniem czasu w gronie przyjaciół oraz organizowaniem różnego rodzaju przyjęć i spotkań towarzyskich. Gra ma na celu naukę popularych czasowników niemieckich oraz ich właściwego użycia w zdaniach formułowanych w trzech podstawowych czasach: teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Gra pozwala w miłej i swobodnej atmosferze na pracę nad słownictwem języka niemieckiego na poziomie A2-B1, a także pozwala lepiej poznać kulturę anglojęzyczną, szczególnie zaś jej elementy powiązane z życiem towarzyskim oraz kuchnią.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604774
  Die Rundreise
 • Die Rundreise to językowa gra planszowa ukierunkowana na poznawanie zagadnień związanych z gramatyką języka niemieckiego oraz słownictwa i niemieckich wyrażeń idiomatycznych, ale także geografii, kultury oraz historii Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Gra stworzona została z myślą o tych, którzy pragną pogłębić swoją znajomość niemieckiego na poziomie A2-B1 w przyjaznej i swobodnej atmosferze, jak również dla tych, którzy chą dowiedzieć się czegoś interesującego na temat krajów i kultur, które związane są z językiem niemieckim.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604675
  Das große Spiel der Verben
 • Das große Spiel der Verben to gra językowa służąca poznaniu i utwaleniu stu najistotniejszych czasowników niemieckich oraz naukę ich poprawnej odmiany przez czasy i osoby. Rozgrywka polega na formułowaniu zdań wedle kryteriów wylosowanych przy pomocy kart i kostek. Gra uwzględnia zarówno czasowniki regularne jak i nieregularne.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483129


  Deutsch Meisterschaft
 • Deutsch Meisterschaft Deutsch Meisterschaft jest grą w konwencji olimpiady wiedzy, w której za pomocą serii sześciuset sześćdziesięciu interesujących pytań i odpowiedzi gracze poznają różnorodne aspekty geografii, cywilizacji i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz aktywnie i bezstresowo rozwijają swoją znajomość języka niemieckiego na poziomie A2-B1.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności:A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613745