Gry do nauki hiszpańskiego

Gry do nauki hiszpańskiego

Teraz każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim, które stanowią ułatwienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu umożliwiającym samodzielne zapoznanie się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji. Teraz każdy, bez względu na poziom znajomości języka, może samodzielnie pokierować zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami, a osoby pragnące przystąpić do indywidualnej nauki języka mogą w pełni wykorzystać potencjał edukacyjny gry i bez przeszkód cieszyć się nauką poprzez zabawę.

  Bingo ilustrado
 • Bingo ilustrado to gra, która służy do nauki 100 podstawowych wyrazów języka hiszpańskiego. Gra polega na kojarzeniu słów z obrazkami poprzez dopasowywanie wylosowanych kart z nazwami do odpowiednich ilustracji i vice versa.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483082
  El juego de los números
 • El juego de los números jest grą językową na poziomie podstawowym. Służy do nauki bądź powtórki liczebników niemieckich od 1 do 100. Rozgrywka polega na dopasowywaniu wylosowanych kart z liczebnikami do ich odpowiedników słownych znajdujących się na specjalnych planszach, zgodnie z formułą gry w bingo.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480777
  Bis - Español
 • Bis - Español to gra językowa przeznaczona na poziom początkujący. Daje możliwość poznania 60 podstawowych słów języka hiszpańskiego. Gra bazuje na prostej formule kojarzenia obrazków z napisami.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881481743
  El dominó de las horas
 • El dominó de las horas to gra na podstawowym poziomie trudności. Polega na dopasowywaniu do siebie kart domina z rysunkami zegarów wskazujących różne godziny po jednej stronie oraz słownie sformułowanym określeniem czasu po drugiej stronie. Celem rozgrywki jest, w przypadku dzieci - nauka odczytywania godzin na zegarze - a także nauka słownictwa i form gramatycznych związanych z pytaniem o godzinę oraz jednostek pomiaru czasu.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480821
  Bingo de los verbos
 • Bingo de los verbos to gra językowa, dzięki której można poznać podstawowe czasowniki hiszpańskie. Polega na dopasowywaniu wylosowanych kart z nazwami różnych czynności, lub ilustrującymi je obrazkami, do odpowiednich pól na planszach.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611789
  La Isla de las preposiciones
 • La Isla de las preposiciones La Isla de las preposiciones jest grą językową osadzoną w tematyce piratów, przygód i skarbów, służącą do nauki słownictwa języka hiszpańskiego związanego z umiejscowieniem przedmiotów i osób w przestrzeni. Gra oferuje możliwość prowadzenia rozgrywki na poziomie A1 lub wyższym (w zależności od obranego przez nauczyciela wariantu rozgrywki).
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności:A1 i wyższy
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613653
  ¡Haz la maleta!
 • ¡Haz la maleta! jest grą językową służącą do nauki hiszpańskich nazw części garderoby, przedmiotów, rzeczy osobistych i akcesoriów zabieranych w podróż i stanowiących typową zawartość walizki, plecaka lub torby podróżnej.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853619297
  El reino de los animales
 • El reino de los animales jest grą językową służącą do nauki nazw zwierząt w języku hiszpańskim oraz słownictwa związanego z ich głównymi cechami i środowiskiem życia.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622846
  ¡Vamos al mercado!
 • ¡Vamos al mercado! !Vamos al mercado! jest grą językową służącą do nauki nazw artykułów spożywczych w języku hiszpańskim oraz wyrażeń związanych z ich kupowaniem i różnym zastosowaniem. Gra oferuje możliwość prowadzenia rozgrywki na poziomie A1, A2 lub wyższym (w zależności od obranego przez nauczyciela wariantu rozgrywki).
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności:A1-A2 lub wyższy
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613707
  ¡Sigue la pista!
 • ¡Sigue la pista! to gra językowa o tematyce cywilizacyjno-kulturowej, w której gracze poznają charakterystyczne miejsca, zabytki, postaci, wytwory kultury i specjalności kulinarne Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych aktywnie rozwijając swoją znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2.
 • Charakter gry: gra karciana
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853619341
  Super Bis - Español
 • Super Bis - Español to językowa gra edukacyjna, której celem jest rozwój umiejętności formułowania pytań związanych z prostymi sytuacjami dnia powszedniego oraz udzielania na nie odpowiedzi. Jej głownymi celami są nauka form pytających, czasów gramatycznych i słownictwa języka hiszpańskiego poprzez prowadzenie konwersacji w formie krótkich dialogów.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7-8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480982
  ¿Quién es?
 • ?Quién es? to gra językowa przeznaczona do nauki słownictwa związanego z opisem wyglądu fizycznego. Rozgrywka polega na wylosowaniu karty z wizerunkiem osoby i formułowaniu przez resztę grupy bądź przeciwnika pytań, które doprowadzić powinny do odkrycia tożsamości wylosowanej postaci.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611734
  El juego de los oficios
 • El juego de los oficios to gra językową przeznaczona do gry zespołowej umożliwiającą poznanie 40 nazw głównych zawodów w języku angielskim hiszpańskim. Gra rozwija także umiejętność zapamiętywania poprzez kojarzenie ze sobą wyrazów, obrazków i zdań.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480876
  Con tus palabras
 • Con tus palabras to planszowa gra językowa o tematyce podróżniczej, w której gracze uczestnicząc w niebezpiecznej eskapadzie w głąb dżungli, ćwiczą budowanie zdań w języku hiszpańskim z użyciem wylosowanych czasowników, trybów zdań i wyrażeń czasowych.
 • Charakter gry: gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853616777
  Preguntas encadenadas
 • Preguntas encadenadas to gra językowa ukierunkowana na naukę prowadzenia krótkich dialogów w języku hiszpańskim i zadawania pytań, a także na pracę z różnymi formami czasownikowymi. Rozgrywka polega na kojarzeniu ze sobą komplementarnych pytań i odpowiedzi znajdujących się na losowanych kartach.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604712
  El planeta en juego
 • El planeta en juego jest grą do nauki języka hiszpańskiego o tematyce związanej z ekologią, środowiskiem naturalnym i oszczędzaniem energii.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622860
  ¿Qué tal estás?
 • ¿Qué tal estás? jest grą językową, która w zabawny i przyjemny sposób uczy hiszpańskiego słownictwa i wyrażeń związanych z kondycją fizyczną, samopoczuciem, zdrowiem i podstawową anatomią człowieka, a także popularnymi dolegliwościami i typowymi zabiegami medycznymi.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622792
  Preguntas y respuestas
 • Preguntas y respuestas to planszowa gra językowa ugruntowująca znajomość zaimków pytających oraz rozwijająca zdolność formułowania pytań w języku hiszpańskim.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611680
  El dominó de cada día
 • El dominó de cada día to gra językowa nastawiona na pracę nad słownictwem związanym z czynnościami dnia powszedniego. Rozgrywka polega na takim dokładaniu do siebie kart domina (z rysunkami czynności po jednej stronie oraz wyrażeniami opisującymi inną czynność po drugiej stronie) aby zapis słowny odpowiadał rysunkowi.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483037
  ¡Todos de fiesta!
 • !Todos de fiesta! to gra językowa oparta na pomyśle domina poświęcona tematyce związanej ze spędzaniem czasu w gronie przyjaciół oraz organizowaniem różnego rodzaju przyjęć i spotkań towarzyskich. Gra ma na celu naukę popularych czasowników hiszpańskich oraz ich właściwego użycia w zdaniach formułowanych w trzech podstawowych czasach: teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Gra pozwala w miłej i swobodnej atmosferze na pracę nad słownictwem języka hiszpańskiego na poziomie A2-B1, a także pozwala lepiej poznać kulturę hiszpańskojęzyczną
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604767
  Viaje por España
 • Viaje por España to językowa gra planszowa ukierunkowana na poznawanie zagadnień związanych z gramatyką języka hiszpańskiego oraz słownictwa i niemieckich wyrażeń idiomatycznych, ale także geografii, kultury oraz historii Hiszpanii. Gra stworzona została z myślą o tych, którzy pragną pogłębić swoją znajomość niemieckiego na poziomie A2-B1 w przyjaznej i swobodnej atmosferze, jak również dla tych, którzy chą dowiedzieć się czegoś interesującego na temat krajów i kultur, które związane są z językiem hiszpańskim.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604668
  El Gran Juego de los Verbos
 • El Gran Juego de los Verbos jest grą językową służącą do nauki stu najważniejszych czasowników hiszpańskich oraz ich odmian przez osoby i czasy. Gra polega na konstruowaniu zdań wedle wylosowanych kryteriów. Umożliwia ćwiczenie odmian hiszpańskich czasowników regularnych i nieregularnych.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483136


  Campeonato de español
 • Campeonato de español jest grą w konwencji olimpiady wiedzy, w której za pomocą serii sześciuset sześćdziesięciu interesujących pytań i odpowiedzi gracze poznają różnorodne aspekty geografii, cywilizacji i kultury Hiszpanii i krajów iberojęzycznych oraz aktywnie i bezstresowo rozwijają swoją znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A2-B1.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności:A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613752