Gry do nauki francuskiego

Gry do nauki francuskiego

Teraz każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim, które stanowią ułatwienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu umożliwiającym samodzielne zapoznanie się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji. Teraz każdy, bez względu na poziom znajomości języka, może samodzielnie pokierować zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami, a osoby pragnące przystąpić do indywidualnej nauki języka mogą w pełni wykorzystać potencjał edukacyjny gry i bez przeszkód cieszyć się nauką poprzez zabawę.

  Bingo images
 • Bingo images to gra, która służy do nauki 100 podstawowych wyrazów języka francuskiego. Gra polega na kojarzeniu słów z obrazkami poprzez dopasowywanie wylosowanych kart z nazwami do odpowiednich ilustracji i vice versa.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483068
  Le Jeu des nombres
 • Le Jeu des nombres jest grą językową na poziomie podstawowym. Służy do nauki bądź powtórki liczebników francuskich od 1 do 100. Rozgrywka polega na dopasowywaniu wylosowanych kart z liczebnikami do ich odpowiedników słownych znajdujących się na specjalnych planszach, zgodnie z formułą gry w bingo.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480753
  Bis - Français
 • Bis - Français to gra językowa przeznaczona na poziom początkujący. Daje możliwość poznania 60 podstawowych słów języka niemieckiego. Gra bazuje na prostej formule kojarzenia obrazków z napisami.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480722
  Les dominos des heures
 • Les dominos des heures to gra na podstawowym poziomie trudności. Polega na dopasowywaniu do siebie kart domina z rysunkami zegarów wskazujących różne godziny po jednej stronie oraz słownie sformułowanym określeniem czasu po drugiej stronie. Celem rozgrywki jest, w przypadku dzieci - nauka odczytywania godzin na zegarze - a także nauka słownictwa i form gramatycznych związanych z pytaniem o godzinę oraz jednostek pomiaru czasu.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480807
  Bingo verbes
 • Bingo verbes to gra językowa, dzięki której można poznać podstawowe czasowniki francuskie. Polega na dopasowywaniu wylosowanych kart z nazwami różnych czynności, lub ilustrującymi je obrazkami, do odpowiednich pól na planszach.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611765
  L'île aux prépositions
 • L'île aux prépositions jest grą językową osadzoną w tematyce piratów, przygód i skarbów, służącą do nauki słownictwa języka francuskiego związanego z umiejscowieniem przedmiotów i osób w przestrzeni. Gra oferuje możliwość prowadzenia rozgrywki na poziomie A1 lub wyższym (w zależności od obranego przez nauczyciela wariantu rozgrywki).
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności:A1 lub wyższy
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613639
  Faisons la valise
 • Faisons la valise jest grą językową służącą do nauki francuskich nazw części garderoby, przedmiotów, rzeczy osobistych i akcesoriów zabieranych w podróż i stanowiących typową zawartość walizki, plecaka lub torby podróżnej.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853619273
  Le monde animal
 • Le monde animal jest grą językową służącą do nauki nazw zwierząt w języku francuskim oraz słownictwa związanego z ich głównymi cechami i środowiskiem życia.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622822
  Faisons les courses!
 • Faisons les courses! Faisons les courses! jest grą językową służącą do nauki nazw artykułów spożywczych w języku francuskim oraz wyrażeń związanych z ich kupowaniem i różnym zastosowaniem. Gra oferuje możliwość prowadzenia rozgrywki na poziomie A1, A2 lub wyższym (w zależności od obranego przez nauczyciela wariantu rozgrywki).
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności:A1-A2 lub wyższy
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613684
  Piste à suivre
 • Piste à suivre to gra językowa o tematyce cywilizacyjno-kulturowej, w której gracze poznają charakterystyczne miejsca, zabytki, postaci, wytwory kultury i specjalności kulinarne Francji i krajów francuskojęzycznych aktywnie rozwijając swoją znajomość języka francuskiego na poziomie A2.
 • Charakter gry: Gra karciana
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853619327
  Super Bis - Français
 • Super Bis - Français to językowa gra edukacyjna, której celem jest rozwój umiejętności formułowania pytań związanych z prostymi sytuacjami dnia powszedniego oraz udzielania na nie odpowiedzi. Jej głównymi celami są nauka form pytających, czasów gramatycznych i słownictwa języka niemieckiego poprzez prowadzenie konwersacji w formie krótkich dialogów
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7-8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480968
  Qui est-ce?
 • Qui est-ce? to gra językowa przeznaczona do nauki słownictwa związanego z opisem wyglądu fizycznego. Rozgrywka polega na wylosowaniu karty z wizerunkiem osoby i formułowaniu przez resztę grupy bądź przeciwnika pytań, które doprowadzić powinny do odkrycia tożsamości wylosowanej postaci.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611710
  Le Jeu des Métiers
 • Le Jeu des Métiers to gra językową przeznaczona do gry zespołowej umożliwiającą poznanie 40 nazw głównych zawodów w języku francuskim. Gra rozwija także umiejętność zapamiętywania poprzez kojarzenie ze sobą wyrazów, obrazków i zdań.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881480852
  Inventons des phrases!
 • Inventons des phrases! to planszowa gra językowa o tematyce podróżniczej, w której gracze uczestnicząc w niebezpiecznej eskapadzie w głąb dżungli, ćwiczą budowanie zdań w języku francuskim z użyciem wylosowanych czasowników, trybów zdań i wyrażeń czasowych.
 • Charakter gry: Planszowa
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853616753
  Comment ça va?
 • Comment ça va? jest grą językową, która w zabawny i przyjemny sposób uczy francuskiego słownictwa i wyrażeń związanych z kondycją fizyczną, samopoczuciem, zdrowiem i podstawową anatomią człowieka, a także popularnymi dolegliwościami i typowymi zabiegami medycznymi.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622778
  La planète en jeu
 • La planète en jeu jest grą językową, która w zabawny i przyjemny sposób uczy francuskiego słownictwa i wyrażeń związanych z kondycją fizyczną, samopoczuciem, zdrowiem i podstawową anatomią człowieka, a także popularnymi dolegliwościami i typowymi zabiegami medycznymi.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622877
  Questions à la chaîne
 • Questions à la chaîne to gra językowa ukierunkowana na naukę prowadzenia krótkich dialogów w języku niemieckim i zadawania pytań, a także na pracę z różnymi formami czasownikowymi. Rozgrywka polega na kojarzeniu ze sobą komplementarnych pytań i odpowiedzi znajdujących się na losowanych kartach.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604699
  Questions et réponses
 • Questions et réponses to planszowa gra językowa ugruntowująca znajomość zaimków pytających oraz rozwijająca zdolność formułowania pytań w języku francuskim.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611666
  Les dominos de la journée
 • Les dominos de la journée to gra językowa nastawiona na pracę nad słownictwem związanym z czynnościami dnia powszedniego. Rozgrywka polega na takim dokładaniu do siebie kart domina (z rysunkami czynności po jednej stronie oraz wyrażeniami opisującymi inną czynność po drugiej stronie) aby zapis słowny odpowiadał rysunkowi.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483013
  Faisons la fête!
 • Faisons la fête! to gra językowa oparta na pomyśle domina poświęcona tematyce związanej ze spędzaniem czasu w gronie przyjaciół oraz organizowaniem różnego rodzaju przyjęć i spotkań towarzyskich. Gra ma na celu naukę popularych czasowników francuskich oraz ich właściwego użycia w zdaniach formułowanych w trzech podstawowych czasach: teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Gra pozwala w miłej i swobodnej atmosferze na pracę nad słownictwem języka francuskiego na poziomie A2-B1, a także pozwala lepiej poznać kulturę francuską, szczególnie zaś jej elementy powiązane z życiem towarzyskim oraz kuchnią.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604743
  Voyage en France
 • Voyage en France to językowa gra planszowa ukierunkowana na poznawanie zagadnień związanych z gramatyką języka francuskiego oraz słownictwa i francuskich wyrażeń idiomatycznych, ale także geografii, kultury oraz historii Francji. Gra stworzona została z myślą o tych, którzy pragną pogłębić swoją znajomość francuskiego na poziomie A2-B1 w przyjaznej i swobodnej atmosferze, jak również dla tych, którzy chą dowiedzieć się czegoś interesującego na temat Francji.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853604644
  Le Grand jeu des verbes
 • Le Grand jeu des verbes to gra językowa służąca poznaniu i utwaleniu stu najistotniejszych czasowników francuskich oraz naukę ich poprawnej odmiany przez czasy i osoby. Rozgrywka polega na formułowaniu zdań wedle kryteriów wylosowanych przy pomocy kart i kostek. Gra uwzględnia zarówno czasowniki regularne jak i nieregularne.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788881483112


  Championnat de français
 • Championnat de français Championnat de français jest grą w konwencji olimpiady wiedzy, w której za pomocą serii sześciuset sześćdziesięciu interesujących pytań i odpowiedzi gracze poznają różnorodne aspekty geografii, cywilizacji i kultury krajów francuskojęzycznych oraz aktywnie i bezstresowo rozwijają swoją znajomość języka francuskiego na poziomie A2-B1.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności:A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613684