Gry do nauki angielskiego

Gry do nauki angielskiego

Teraz każda gra wzbogacona została o dodatkowe warianty rozgrywek z wykorzystaniem standardowych komponentów zestawu oraz przy użyciu całkowicie nowej kostki lub żetonów rozszerzających zakres edukacyjny gry.

Do gier dołączono rozszerzone instrukcje w języku polskim, które stanowią ułatwienie dla osób nie znających języka obcego w stopniu umożliwiającym samodzielne zapoznanie się z oryginalną, obcojęzyczną wersją instrukcji. Teraz każdy, bez względu na poziom znajomości języka, może samodzielnie pokierować zabawami językowo-edukacyjnymi z dziećmi lub rówieśnikami, a osoby pragnące przystąpić do indywidualnej nauki języka mogą w pełni wykorzystać potencjał edukacyjny gry i bez przeszkód cieszyć się nauką poprzez zabawę.

  Picture Bingo
 • Picture Bingo to gra, która służy do nauki 100 podstawowych wyrazów języka angielskiego. Gra polega na kojarzeniu słów z obrazkami poprzez dopasowywanie wylosowanych kart z nazwami do odpowiednich ilustracji i vice versa.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
  The Number Game
 • The Number Game jest grą językową na poziomie podstawowym. Służy do nauki bądź powtórki liczebników angielskich od 1 do 100. Rozgrywka polega na dopasowywaniu wylosowanych kart z liczebnikami do ich odpowiedników słownych znajdujących się na specjalnych planszach, zgodnie z formułą gry w bingo.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
  Bis - English
 • Bis - English to gra językowa przeznaczona na poziom początkujący. Daje możliwość poznania 60 podstawowych słów języka angielskiego. Gra bazuje na prostej formule kojarzenia obrazków z napisami.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
  Time for Dominoes
 • Time for Dominoes to gra na podstawowym poziomie trudności. Polega na dopasowywaniu do siebie kart domina z rysunkami zegarów wskazujących różne godziny po jednej stronie oraz słownie sformułowanym określeniem czasu po drugiej stronie. Celem rozgrywki jest, w przypadku dzieci - nauka odczytywania godzin na zegarze - a także nauka słownictwa i form gramatycznych związanych z pytaniem o godzinę oraz jednostek pomiaru czasu.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
  Verb Bingo
 • Verb Bingo to gra językowa, dzięki której można poznać podstawowe czasowniki angielskie. Polega na dopasowywaniu wylosowanych kart z nazwami różnych czynności, lub ilustrującymi je obrazkami, do odpowiednich pól na planszach.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
  Preposition Island
 • Preposition Island jest grą językową osadzoną w tematyce piratów, przygód i skarbów, służącą do nauki słownictwa języka angielskiego związanego z umiejscowieniem przedmiotów i osób w przestrzeni. Gra oferuje możliwość prowadzenia rozgrywki na poziomie A1 lub wyższym (w zależności od obranego przez nauczyciela wariantu rozgrywki).
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613622
  Pack your bag
 • Pack your bag jest grą językową służącą do nauki angielskich nazw części garderoby, przedmiotów, rzeczy osobistych i akcesoriów zabieranych w podróż i stanowiących typową zawartość walizki, plecaka lub torby podróżnej.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853619266
  The Animal Kingdom
 • The Animal Kingdom jest grą językową służącą do nauki nazw zwierząt w języku angielskim oraz słownictwa związanego z ich głównymi cechami i środowiskiem życia.
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1-A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622761
  My Shopping List
 • My Shopping List jest grą językową służącą do nauki nazw artykułów spożywczych w języku angielskim oraz wyrażeń związanych z ich kupowaniem i różnym zastosowaniem. Gra oferuje możliwość prowadzenia rozgrywki na poziomie A1, A2 lub wyższym (w zależności od obranego przez nauczyciela wariantu rozgrywki).
 • Charakter gry: Bingo
 • Poziom trudności: A1-A2 lub wyższy
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613677
  English Paperchase
 • English Paperchase to gra językowa o tematyce cywilizacyjno-kulturowej, w której gracze poznają charakterystyczne miejsca, zabytki, postaci, wytwory kultury i specjalności kulinarne krajów anglojęzycznych aktywnie rozwijając swoją znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Charakter gry: gra karciana
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853619310
  Super Bis - English
 • Super Bis - English to językowa gra edukacyjna, której celem jest rozwój umiejętności formułowania pytań związanych z prostymi sytuacjami dnia powszedniego oraz udzielania na nie odpowiedzi. Jej głownymi celami są nauka form pytających, czasów gramatycznych i słownictwa języka angielskiego poprzez prowadzenie konwersacji w formie krótkich dialogów
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7-8 roku życia, młodzież, dorośli
  Who's who?
 • Who's who? to gra językowa przeznaczona do nauki słownictwa związanego z opisem wyglądu fizycznego. Rozgrywka polega na wylosowaniu karty z wizerunkiem osoby i formułowaniu przez resztę grupy bądź przeciwnika pytań, które doprowadzić powinny do odkrycia tożsamości wylosowanej postaci.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
  Just the Job
 • Just the Job to gra językową przeznaczona do gry zespołowej umożliwiającą poznanie 40 nazw głównych zawodów w języku angielskim. Gra rozwija także umiejętność zapamiętywania poprzez kojarzenie ze sobą wyrazów, obrazków i zdań.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
  Sentence Maker!
 • Sentence Maker! to planszowa gra językowa o tematyce podróżniczej, w której gracze uczestnicząc w niebezpiecznej eskapadzie w głąb dżungli, ćwiczą budowanie zdań w języku angielskim z użyciem wylosowanych czasowników, trybów zdań i wyrażeń czasowych.
 • Charakter gry: gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 7 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853616746
  How are you?
 • How are you? jest grą językową, która w zabawny i przyjemny sposób uczy angielskiego słownictwa i wyrażeń związanych z kondycją fizyczną, samopoczuciem, zdrowiem i podstawową anatomią człowieka, a także popularnymi dolegliwościami i typowymi zabiegami medycznymi.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622761
  Play for the Planet
 • Play for the Planet jest grą do nauki języka angielskiego o tematyce związanej z ekologią, środowiskiem naturalnym i oszczędzaniem energii.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622860
  Question Chain
 • Question Chain to gra językowa ukierunkowana na naukę prowadzenia krótkich dialogów w języku angielskim i zadawania pytań, a także na pracę z różnymi formami czasownikowymi. Rozgrywka polega na kojarzeniu ze sobą komplementarnych pytań i odpowiedzi znajdujących się na losowanych kartach.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
  Questions and Answers
 • Questions and Answers to planszowa gra językowa ugruntowująca znajomość zaimków pytających oraz rozwijająca zdolność formułowania pytań w języku angielskim.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853611659
  The Busy Day Dominoes
 • The Busy Day Dominoes to gra językowa nastawiona na pracę nad słownictwem związanym z czynnościami dnia powszedniego. Rozgrywka polega na takim dokładaniu do siebie kart domina (z rysunkami czynności po jednej stronie oraz wyrażeniami opisującymi inną czynność po drugiej stronie) aby zapis słowny odpowiadał rysunkowi.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
  Let's Party!
 • Let's Party! to gra językowa oparta na pomyśle domino poświęcona tematyce związanej ze spędzaniem czasu w gronie przyjaciół oraz organizowaniem różnego rodzaju przyjęć i spotkań towarzyskich. Gra ma na celu naukę popularych czasowników angielskich oraz ich właściwego użycia w zdaniach formułowanych w trzech podstawowych czasach: teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. Gra pozwala w miłej i swobodnej atmosferze na pracę nad słownictwem języka angielskiego na poziomie A2-B1, a także pozwala lepiej poznać kulturę anglojęzyczną, szczególnie zaś jej elementy powiązane z życiem towarzyskim oraz kuchnią.
 • Charakter gry: Domino
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
  Roundtrip of Britain and Ireland
 • Roundtrip of Britain and Ireland to językowa gra planszowa ukierunkowana na poznawanie zagadnień związanych z gramatyką języka angielskiego oraz słownictwa i angielskich wyrażeń idiomatycznych, ale także i geografii, kultury oraz historii Wielkiej Brytanii, (w tym Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej). Gra stworzona została z myślą o tych, którzy pragną pogłębić swoją znajomość angielskiego na poziomie A2-B1 w przyjaznej i swobodnej atmosferze, jak również dla tych, którzy chą dowiedzieć się czegoś interesującego na temat krajów i kultur, z którymi związany jest język angielski.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
  Roundtrip of the U.S.A.
 • Roundtrip of the U.S.A. jest planszową grą językową ukierunkowaną na poznawanie geografii, kultury i historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz zagadnień związanych z gramatyką języka angielskiego, a także wyrażeń idiomatycznych i słownictwa.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853622907
  The Great Verb Game
 • The Great Verb Game to gra językowa służąca poznaniu i utwaleniu stu najistotniejszych czasowników angielskich oraz naukę ich poprawnej odmiany przez czasy i osoby. Rozgrywka polega na formułowaniu zdań wedle kryteriów wylosowanych przy pomocy kart i kostek. Gra uwzględnia zarówno czasowniki regularne jak i nieregularne.
 • Charakter gry: Gra w karty
 • Poziom trudności: A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci od 8 roku życia, młodzież, dorośli


  English Championship
 • English Championship English Championship jest grą w konwencji olimpiady wiedzy, w której za pomocą serii sześciuset sześćdziesięciu interesujących pytań i odpowiedzi gracze poznają różnorodne aspekty geografii, cywilizacji i kultury krajów anglojęzycznych oraz aktywnie i bezstresowo rozwijają swoją znajomość języka angielskiego na poziomie A2-B1.
 • Charakter gry: Gra planszowa
 • Poziom trudności:A2-B1
 • Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, dorośli
 • ISBN: 9788853613721