Gra w pytania i odpowiedzi

Gra w pytania i odpowiedzi

  • Gra w pytania i odpowiedzi: poziom A1-B2
  • Wydawnictwo ELI jest również autorem gry językowej stanowiącej gotowy zestaw do przeprowadzenia gry w pytania i odpowiedzi, zorientowanej na naukę stosowania zaimków i przysłówków w zdaniach pytających a także na rozwój słownictwa. Dzięki zastosowaniu gotowego zestawu rekwizytów można uniknąć przygotowań do zabawy, równocześnie urozmaicając rozgrywkę przy użyciu specjalnie w tym celu przystosowanych kart, planszy i kostki, która wskazuje jakich zaimków gracz powinien użyć formułując pytania. Przykładowa rozgrywka może wyglądać następująco:

    "Należy rozłożyć planszę i potasować talię kart z rysunkami przedstawiającymi różne fragmenty panoramy z wesołym miasteczkiem, a następnie rozdać uczestnikom po jednej karcie. Jedna z osób (na przykład najmłodszy uczestnik gry) rzuca kostką z zaimkami pytającymi i przy pomocy wylosowanego słowa pytającego zadaje pytanie osobie po swojej lewej stronie dotyczące rysunku znajdującego się na karcie tej osoby. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie osoba pytana rzuca kostką i zadaje pytanie kolejnej osobie. Zadawanym pytaniom i udzielanym odpowiedziom przysłuchują się wszyscy gracze. Osoba, która jako pierwsza odgadnie co znajduje się na karcie innego gracza otrzymuje jego kartę. Zwycięzcą rozgrywki zostaje osoba, która zdobędzie najwięcej kart."

    Gra dostępna jest w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

    Do każdej z gier załączona jest broszurka metodyczna prezentująca zasady gry oraz sugestie dotyczące wykorzystania gry w różnych sytuacjach i propozycje dodatkowych ćwiczeń