Domino

Domino

Grę domino zna chyba każdy: polega ona na dopasowywaniu do siebie podobnych bądź tożsamych symboli, budując w ten sposób pewien ciąg, który przy prawidłowym poprowadzeniu rozgrywki powinien zostać domknięty, tak aby pierwszy i ostatni element pasowały do siebie. Porównywanie i dopasowywanie elementów jest operacją niezwykle nośną pod względem jej waloru edukacyjnego. Przez porównywanie i dopasowywanie bowiem uczymy się nie tylko pierwszych słów języka obcego, ale często i rodzimego. Wykorzystanie potencjału gry w domino do nauki języka obcego jest więc nie tylko czymś naturalnym, ale i niezwykle efektywnym. Rozgrywka w językowe domino, na przykładzie gry dotyczącej nauki nazywania czasu zegarowego, mogła by wyglądać np. tak:

"Karty domina należy potasować i rozdać uczestnikom gry. Partię rozpoczyna gracz posiadający kartę z godziną dwunastą po obu stronach. Pozostali gracze dokładają do niej kolejno swoje karty w taki sposób, aby godzina pokazana na rysunku odpowiadała jej zapisowi słownemu bądź aby każda dołożona karta musiała różnić się o godzinę, pół godziny, lub kwadrans w stosunku do poprzedniej. Wygrywa ten z uczestników gry, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart domina. Z kolei przegrywa ten, który jako ostatni zostaje z kartą."

Gra typu domino może tematycznie obejmować wiele różnych obszarów języka, dotyczyć bardziej skomplikowanych form językowych a także przybierać różne niestandardowe postaci i tryby. W ofercie wydawnictwa ELI znajduje się kilka pozycji, które opierają się na pomyśle domina lub do niego nawiązują:

  • Domino - czas zegarowy: poziom A1
  • Celem gry jest nauka słownictwa związanego z czasem zegarowym i odczytywaniem godziny w języku obcym. Rozgrywka polega na dopasowywaniu do siebie kart z rysunkami zegarów wskazujących różne godziny po jednej stronie oraz godzinami napisanymi słownie po drugiej stronie. Gra dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

  • Domino - czynności dnia codziennego: poziom A2-B1
  • Gra ma na celu rozwój słownictwa związanego z czynnościami dnia codziennego a także ćwiczenie odmiany czasowników przez podstawowe czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły, oraz przez właściwą formę trzeciej osoby (pojedynczą bądź mnogą). Gra polega na dopasowywaniu do siebie kart w kształcie elementów domina z rysunkami czynności po jednej stronie i zdaniami w języku obcym po drugiej oraz poprawnej odmianie bezokoliczników. Dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

  • Domino - spotkania towarzyskie i kulinaria: poziom A2-B1
  • Gra ma na celu rozwój słownictwa związanego z organizacją spotkań towarzyskich i oprawy kulinarnej a także ćwiczenie odmiany czasowników przez podstawowe czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły, oraz przez właściwą formę trzeciej osoby (pojedynczą bądź mnogą). Gra polega na dopasowywaniu do siebie kart z rysunkami różnych czynności po jednej stronie oraz zdaniami w języku obcym po drugiej stronie a także poprawnej odmianie bezokoliczników. Dostępna jest w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

    Do każdej z gier załączona jest broszurka metodyczna prezentująca zasady gry oraz sugestie dotyczące wykorzystania gry w różnych sytuacjach i propozycje dodatkowych ćwiczeń

Inne rodzaje gier...