Czym są gry językowe ELI

Czym są gry językowe ELI?

Gry językowe tworzone przez wydawnictwo ELI mogą służyć jako uzupełnienie dowolnego kursu języka obcego i stanowią doskonałe uzupełnienie tradycyjnych metod nauki, znacząco podnosząc jakość nauczania i wzbogacając wiedzę uczestników gry na temat języka obcego. Z powodzeniem mogą być stosowana zarówno na zajęciach w szkole jak i w trakcie indywidualnych lekcji, zabaw z przyjaciółmi lub też w rodzinnym gronie. Charakteryzują się starannym wykonaniem oraz różnorodną i przyjazną szatą graficzną. Dodatkowo zostały opracowane w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co gwarantuje, że ich możliwości i treść można łatwo dopasować do dowolnego programu nauczania. Przeznaczone są dla osób uczących się języka obcego na poziomach od A1 do B1.

Gry językowe ELI, oprócz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, mają ponadto za zadanie wzbogacać i utrwalać wiedzę na temat języka obcego oraz rozwijać świadomość dotyczącą cywilizacji i kultury krajów obcojęzycznych. Nieocenioną zaletą wykorzystania gier językowych jest przede wszystkim zabawowy charakter tej formy nauki mający wpływ na rozładowanie napięcia i stresu towarzyszących nauce języka i pierwszym próbom budowania samodzielnych wypowiedzi oraz czynnego stosowania poznanych słów, zwrotów i form gramatycznych. Ludyczny charakter gier językowych sprzyja również nawiązywaniu relacji społecznych z pozostałymi uczestnikami gry oraz pozwala zredukować dystans pomiędzy uczniem i uczącym, dzięki czemu ewentualne uwagi ze strony uczącego przybierają mniej formalny i mniej stresujący dla ucznia charakter.

Gry językowe ELI doskonalą też sprawności umysłowe (na przykład pamięć, koncentrację i spostrzegawczość), rozwijają zainteresowania, pobudzają ciekawość, sprzyjają nauce skutecznego zapamiętywania oraz uczą aktywności i zdrowej rywalizacji.

W warunkach zajęć grupowych (na przykład w szkole) gry umożliwiają wiele konkretnych zastosowań, np : wprowadzenie do tematyki lub zagadnień gramatycznych, które mają być prezentowane w trakcie danej lekcji

  • podsumowanie lekcji poruszającej daną tematykę lub zagadnienie gramatyczne
  • sprawdzenie umiejętności językowych ucznia pod kątem znajomości wybranych zagadnień gramatycznych lub słownictwa
  • wykorzystanie jako ćwiczenia rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji, gdy uczniowie wykazują oznaki zmęczenia oraz mają problemy z koncentracją
  • wykorzystanie jako formy nagrody na zakończenie lekcji

Maksymalny czas trwania rozgrywki przypadku w większości gier ELI uzależniony jest wyłącznie od inwencji osoby prowadzącej. W przypadku gier, które mają ustalony czas trwania i przebieg rozgrywki, jej przerwanie i rozstrzygnięcie wyników gry jest możliwe w dowolnym momencie.

Czytaj dalej...