Bingo

Bingo

Wywodząca się z krajów anglosaskich liczbowa gra towarzyska Bingo z łatwością daje się zaadaptować do celów edukacyjnych. W oryginalnym wariancie gry celem rozgrywki jest szybkie odnalezienie na swojej planszy wylosowanego numeru i zakrycie go kartonikiem a finalnie - zakrycie wszystkich numerów na planszy lub ułożenie określonego wzoru.

W wersji przeznaczonej do nauki języka obcego cel jest podobny, lecz zamiast numerów mamy do czynienia z różnymi reprezentacjami obcojęzycznego słowa, którego znaczenie należy rozpoznać. Przykładowa rozgrywka w językowe Bingo, którego celem jest nauka podstawowych słów angielskich, może wyglądać następująco:

Należy rozdać uczestnikom gry po jednej lub po kilka plansz. Każdy z graczy układa swoją planszę wyrazami do góry. Następnie jedna z osób losuje kolejno karty z obrazkami i odczytuje na głos wyrazy innym uczestnikom gry, których zadaniem jest odnalezienie ich odpowiedników na posiadanej przez siebie planszy. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy dopasuje wszystkie słowa ze swojej planszy do odczytywanych wyrazów.

To oczywiście tylko jeden z możliwych wariantów rozgrywki, bowiem ilość scenariuszy jest ograniczona jedynie wyobraźnią i inwencją animatora gry. Gra typu Bingo może tematycznie obejmować wiele różnych obszarów języka, jak rzeczowniki, czasowniki, liczby itd., których znajomość niewątpliwie jest warunkiem koniecznym i absolutną podstawą komunikatywnego używania języka. Z tego powodu gry typu Bingo doskonale sprawdzą się na początkowym etapie nauki języka obcego.


Rodzaje gier Bingo ELI:

Celem gry jest budowa podstawowego słownika języka obcego. Gra obejmuje 100 wyrazów z różnych części mowy.

Gra ma na celu naukę nazw zwierząt w języku obcym oraz słownictwa związanego z ich najważniejszymi cechami i środowiskiem życia.

Gra ma na celu naukę nazw ubrań i typowych akcesoriów podróżnych w języku obcym.

Gra ma na celu naukę nazw produktów spożywczych w języku obcym, ich jednostek miar oraz słownictwa związanego z robieniem zakupów.

Gra ma na celu naukę wybranych popularnych czasowników w języku obcym.

Dzięki tej grze można łatwo nauczyć się lub udoskonalić znajomość liczb w przedziale od 1-100 w języku obcym.

elipublishing.pl

ettoi.pl

lektury-jezykowe.pl

linguadice.com