Bingo

Bingo

Bingo, wywodząca się z krajów anglosaskich liczbowa gra towarzyska, z łatwością daje się zaadaptować do celów edukacyjnych. W oryginalnym wariancie gry celem rozgrywki jest szybkie odnalezienie na swojej planszy wylosowanego numeru i zakrycie go kartonikiem a finalnie - zakrycie wszystkich numerów na planszy lub ułożenie określonego wzoru. W wersji przeznaczonej do nauki języka obcego cel jest podobny, lecz zamiast numerów mamy różne reprezentacje obcojęzycznego słowa, którego znaczenie należy rozpoznać. Przykładowa rozgrywka w "językowe bingo", którego celem jest nauka podstawowych słów angielskich, może wyglądać następująco:

"Należy rozdać uczestnikom gry po jednej lub po kilka plansz. Każdy z graczy układa swoją planszę wyrazami do góry. Następnie jedna z osób losuje kolejno karty z obrazkami i odczytuje na głos wyrazy innym uczestnikom gry, których zadaniem jest odnaleźć ich odpowiedniki na posiadanej przez siebie planszy. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy dopasuje wszystkie słowa ze swojej planszy do odczytywanych wyrazów."

To oczywiście tylko jeden z możliwych wariantów rozgrywki, bowiem ilość scenariuszy jest ograniczona jedynie wyobraźnią i inwencją animatora gry. Gra typu bingo może tematycznie obejmować wiele różnych obszarów języka, jak rzeczowniki, czasowniki, liczby etc. których znajomość niewątpliwie jest warunkiem koniecznym i absolutną podstawą komunikatywnego używania języka. Z tego powodu gry typu bingo doskonale sprawdzają się na początkowym etapie nauki języka obcego.

W ofercie wydawnictwa ELI znaleźć można następujące gry językowe typu bingo:

  • Bingo - podstawowe słownictwo: poziom A1
  • Celem gry jest budowa podstawowego słownika języka obcego. Gra obejmuje 100 wyrazów z różnych części mowy. Pozycja dostępna jest w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

  • Bingo - czasowniki: poziom A1
  • Gra ma na celu naukę czasowników pospolitych w języku obcym. W zestawie znajduje się 66 kart. Pozycja dostępna jest w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

  • Bingo - liczby: poziom A1
  • Dzięki tej grze można łatwo nauczyć się, bądź udoskonalić znajomość, liczb od 1-100 w języku obcym. Pozycja dostępna jest w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

    Do każdej z gier załączona jest broszurka metodyczna prezentująca zasady gry oraz sugestie dotyczące wykorzystania gry w różnych sytuacjach i propozycje dodatkowych ćwiczeń

Inne rodzaje gier...